Hägglunds & Söner AB | Årtal: 1941 — 1995

Arkivbildare: Hägglunds & Söner AB

Verksamhetsperiod: 1941 — 1995

Historik arkivbildare:

Hägglunds & Söner grundades 1899 av Johan Hägglund (1866-1956). Företaget utvecklades till Norrlands ledande verkstadsföretag och fordonstillverkare. ASEA blev ägare 1972. När ASEA slogs samman med Brown Boveri till ABB 1988 delades, enligt Nationalencyklopedin, företaget in i tre separata företag: Hägglund Drivers AB (tillverkar hydrauliska produkter för lasthantering); Hägglund Vehicle AB (tillverkar militär utrustning, bland annat bandvagnar); Mac GREGOR Group AB (tillverkar skeppskranar och marina lasthanteringssystem).

Innehållsförteckning:

 • Serie D 1: Arbetskort
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1984 — 1985 Dec 84-Sep 85
  2 1992 — 1993 Sep 92-Jan 93
  3 1992 — 1993 Sep 92-Jan 93
  4 1992 — 1993 Sep 92-Feb 93
  5 1992 — 1993 Nov 92-Mars 93
  6 1992 — 1993 Dec 92-Mars 93
  7 1992 — 1993 Nov 92-Maj 93
  8 1991 — 1993 Sep 91-Feb 93
  9 1992 — 1993 Okt 92-Mars 93
  10 1993 Jan-Maj
  11 1993 Jan-Juni
  12 1993 Feb-Maj
  13 1993 Feb-Juni
  14 1993 Jan-Juni
  15 1993 Feb-Sep
  16 1993 April-Okt
  17 1993 Apr-Aug
  18 1993 Mars-Aug
  19 1993 Apr-Sep
  20 1993 Apr-Sep
  21 1993 — 1994 Juni 93-Apr 94
  22 1994 Maj-Sep
  23 1994 Maj-Okt
  24 1994 Aug-Dec
  25 1994 Aug-Dec
  26 1994 — 1995 Okt 94-Jan95
 • Serie D 2: Arbetsmoment
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1952 — 1967 Följekort operation
  2 1952 — 1967 Följekort operation
  3 1964 — 1967 ASEA Decimalregister och arbetsbeställningar
  4 1991 Följekort operation
  5 1992 — 1993 Följekort operation
  6 1993 Följekort operation
 • Serie D 3: Kort rörande verktyg och material
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1970 Verktygsbeställningar
  2 1970 Verktygsbeställningar
  3 1970 — 1973 Instruktionskort. Utsorterade instruktionsikort och verktygslånekort
  4 1972 — 1974 verktygslånekort och instryktionskort
  5 1960 — 1980 Verktygskort 1960-1967
  Operationskort 1978-1980
  6 1978 — 1980 Operationskort
 • Serie D 4: Materialrekvisioner
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1993 — 1994 Juli-september
  2 1994 April-september
  3 1994 Maj-september
  4 1994 Maj-november
  5 1994 Juni-november
 • Serie D 5: Tidrapporteringslistor/underlag för lagfördelning
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1994 Juni-augusti
 • Serie D 6: Ändringsordrar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1967 — 1970 Ändringsorder bandvagnar + tunnelbana
  Foton från samma pärm finns i F2.
 • Serie F 1 A: Projekthandlingar rörande Rälsbussar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1979 — 1987 Projekt 8020
  Lokkorg RC4
  2 1981 — 1986 Lokkorg RC5
  Boggieramar RC5
  Projekthandlingar + Ritningar
 • Serie F 1 B: Projekthandlingar rörande Göteborgs Spårvägar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1955 — 1960 Skrivelser
  Leveranskontrakt
  Protokoll
  Ritningar och Årsredovisningar
 • Serie F 1 C: Projekthandlingar rörande Tunnelbanor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1955 — 1971 T-Vagn koppel
  Ritningar från AEG, + ritningsförteckning
  C-4 Ritningslistor
  C-6 Plankort mm
  2 1964 — 1971 C-6 Komponentbeskrivning
  C-6 produktionrådsprotokoll
  Korrespondens ASJ/ASEA
  Normblad och Skisser
  3 1970 — 1973 C-6 Ackordsberäkningar
  C-6 och C-7 Arbetsbeskrivningar
  4 1973 — 1976 C-6 Protokoll
  Ritningar och meddelanden
  C-6 Artikelnummerbeskrivningar för arbetsmoment
  5 1978 — 1979 C-12 Metodanalyser dörrar och ventilation
  C-12 Metodanalyser + protokoll Tak
  C-12 Metodanalys Sidor
  6 1979 C-12 Metodanalyser Underrede Plåtgolv
  C-12 Analys Underrede Mittdel
  7 1972 — 1985 Monteringsanvisningar Rälsfordon Diverse Modeller
  Monteringsanvisningar/Tidplaner Rälsfordon Diverse Modeller
  8 1984 C-13 Diverse projekthandlingar
  9 1981 C-6/C-12 Boggibeställningar från Stockholms Lokal Trafik
  Kontrakt och korrespondens Volym 1
  10 1981 — 1986 C-6/C-12 Boggiebeställningar från Stockholm Lokal Trafik
  Kontrakt och korrespondens Volym 2
  Anbudsfrågan Från Stockholmslokaltrafik
  C-14/C-15 Boggie Tidsplan
  Ritningar hjälpmedel
  11 1985 C-14 Boogie: Planeringskoncept, Lista Orderartiklar
  12 1983 — 1988 C-14-C-15 Tunnelbanevagnar
  Allmänt Brev 0-1
  13 1983 — 1988 C-14-C15: Korrespondens
  C-14-C15 Tunnelvagn Allmänt offerter och korrespondens 0-1
  14 1983 — 1988 C-14-C15 Sammanträden, Kallelser, Protokoll, Reserapport 1: 1-11
  15 1983 — 1988 C-14-C15: Sammanträde, Protokoll, Reserapport, Konstruktionsgenomgång 1: 12-19
  16 1983 — 1985 C-14-C15: Projekt och Produktionsledning Volym 1
  Projektproduktions tidplan 2: 20-21
  17 1983 — 1985 C-14-C15: Projekt och Produktionsledning Volym 2: 22-25
  Aktivitets lista
  Leveransbevakning
  Arbetslagsrapport
  AO
  18 1983 — 1988 C-14-C15 Teknik Volym 1
  Beräkning Teknisk specifikation
  19 1983 — 1987 C-14-C15 Teknik Volym 2
  Ritningsförteckning
  Reg nummer
  Ritningar från ASEA
  SL godkännande av ritningar
  20 1983 — 1987 C-14-C15: Inköp
  Kontroll och besikning
  Publikationer. 5-7
  21 1987 C-16 sammanträden
  Projekt
  Ekonomi
  Teknik
  Inköp
  Kontroll och besiktning
 • Serie F 1 D: Projekthandlingar rörande Pendeltåg (X10)
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1977 — 1986 X10 offertunderlag
  Förfrågan från SJ och ASEA
  Korrespondens och protokoll mm 1977-1979
  X10 STD-analyser
  Ledvagnsschassi boggie 1979-1986
 • Serie F 1 E: Övriga handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1976 — 1986 Kranar, bussar, X-67, Rolba, övrigt 1976-1983
  STD-analyser: materialanalyser rälsbuss och tunnelvagn 1981-1986
 • Serie F 2: Dokumentation av maskindelar (foton)
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 Innehåller foton av maskindelar, okänt sammanhang/tid. Innehåller foton pålånade verktyg. Återfanns med D7, Ändringsordrar tunnelvagnar/boggies.
  Lånade verktyg 1969
 • Serie F 3: Arbetstiderstudie
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1952 — 1975
  2 1956 — 1975
  3 1978 — 1985
  4 1961 — 1971 Studier tunnelvagnar
 • Serie F 4: Intyg kvalitetskontroller
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1981 — 1987
  2 1983 — 1987
  3 1988 — 1989 Häri även lagerlistor 1952-1970
 • Serie F 5: Lagerlistor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
 • Serie F 6: Gemensamma standarder/normer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1955 — 1974 Målning diverse rälsfordon
  2 1966 — 1970 Standarder/normer till ritningar från Järnhs el AB, Solna
 • Serie J 1: Ritningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1941 — 1949 Projekt A4 40000-43249
  2 1950 — 1952 Projekt A4 43250-45399
  3 1952 — 1956 Projekt A4 45400-47599
  4 1954 — 1967 Avfallskvarn
  5 1954 — 1956 Avfallskvarn
  6 1957 — 1958 JSL7
  7 1969 — 1975 Taktillverkning T2, T4
  8 1969 — 1972 Offertunderlag C6
  9 1980 — 1982 Motorvagn SL, Tempo 10-47
  10 1980 — 1983 Motorvagn SL, Tempo 48-91
 • Serie J 2: Bildkort över ritningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1972 — 1974
  2 1972 — 1974
  3 1971 — 1972
  4 1969 — 1988
  5 1972 — 1988
  6 1972 — 1988
  7 1972 — 1988
 • Serie J 3: Arkivfotografering av ritningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 47 rullar
  2 10 rullar