Hällaströms Kraft AB | Årtal: 1914 — 1952

Arkivbildare: Hällaströms Kraft AB

Verksamhetsperiod: 1914 — 1952

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1914 — 1935
  2 1935 — 1944
 • Serie D 1: Aktieregister
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1915 — 1952
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1942 — 1947 Huvudböcker
  2 1948 — 1951 Huvudböcker
  3 1945 Kassabok
  4 1946 — 1947 Kassabok
  5 1948 Kassabok
  6 1949 Kassabok
  7 1950 Kassabok
  8 1951 Kassabok
  9 1943 — 1951 Kassabok 1943
  Inventarieböcker 1940-1951
  Journalbok 1939-1944
  Avräkningsbok 1941-1944