Hamilton och Hansell, AB | Årtal: 1916 — 1918

Arkivbildare: Hamilton och Hansell, AB

Verksamhetsperiod: 1916 — 1918

Historik arkivbildare:

Företaget anlade 1916 en elektrokemisk fabrik i Trollhättan. Företaget övertogs 1919 av AB Förenade SvenskaTändsticksfabriker. Några ytterligare uppgifter om företaget har vi inte.

Innehållsförteckning:

  • Serie G 1: Dagböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1916
    2 1917
    3 1918