Hammars Mekaniska Verkstad, AB | Årtal: 1891 — 1976

Arkivbildare: Hammars Mekaniska Verkstad, AB

Verksamhetsperiod: 1891 — 1976

Historik arkivbildare:

Verkstaden grundades av fyra verkstadsmän år 1890. Företaget drevs i liten skala med tillverkning av gjutgods och smidesarbeten. I början av 1900 skedde en utbyggnad varvid maskinarbeten utfördes och en fartygsslip anlades. År 1902 skedde en ombildning till aktiebolag. I april 1933 totalhärjades företaget av en brand. ett konsortium med ingenjör Holmberg i spetsen köpte bolaget och återuppbyggde verkstaden och verksamheten kom igång igen 1934. Bolagets tillverkning har förändrats genom åren men sågverksindustrin har alltid varit företagets stora kunder.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1906 — 1966 Verksamhets- och revisionsberättelser
  2 1918 — 1947 Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll
  3 1947 — 1974 Styrelseprotokoll 1947-1964
  Bolagsstämmoprotokoll 1947-1974
 • Serie B 1: Utgående skrivelser
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1902 — 1905 15/4 1902 – 31/10 1905. Folio
  2 1903 — 1904 12/3 1903 – 24/9 1904
  3 1904 — 1905 24/9 1904 – 29/8 905
  4 1905 — 1906 29/8 1905 – 20/7 1906
  5 1905 — 1928 31/10 1905 – 20/4 1928
  6 1906 — 1907 20/7 1906 – 25/7 1907
  7 1907 — 1909 26/7 1907 – 20/3 1909
  8 1909 — 1910 20/3 1909 – 7/10 1910
  9 1910 — 1912 8/10 1910 – 28/6 1912
  10 1912 — 1913 28/6 1912 – 22/12 1913
  11 1913 — 1915 22/12 1913 – 25/8 1915
  12 1915 — 1917 27/8 1915 – 22/2 1917
  13 1917 — 1919 23/2 1917 – 14/1 1919
  14 1919 — 1921 15/1 1919 – 18/2 1921
  15 1921 — 1924 18/2 1921 – 11/6 1924
  16 1927 — 1930 3/3 1927 – 10/1 1930
  17 1930 — 1933 11/1 1930 – 6/7 1933
 • Serie D 1: Inventarieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1907
  2 1908
  3 1909, 1912 Inventariekladd
  4 1909 — 1913
  5 1913 — 1918 Materialer och förlagdsgods
  6 1914 — 1918 Maskiner och verktyg
  7 1919 — 1923 Maskiner och verktyg
  8 1919 — 1925 Materialer och förlagsgods
  9 1924 — 1928 Maskiner och verktyg
  10 1929 — 1933 Maskiner och verktyg
  11 1934 — 1940 Materialer och förlagdsgods
  12 1934 — 1941 Maskiner och verktyg
  13 1941 — 1943 Materialer och förlagdsgods
  14 1942 — 1946 Maskiner och verktyg
  15 1944 — 1947 Materialer och förlagdsgods
  16 1947 — 1954 Maskiner och verktyg
  17 1948 — 1951 Materialer och förlagdsgods
  18 1952 — 1956 Materialer och förlagsgods och icke färdiga beställningar
  19 1955 — 1960 Maskiner och verktyg. Häri även sammandrag för åren 1955-1965
  20 1957 — 1966 Materialer och förlagdsgods och icke färdiga beställningar
 • Serie D 2: Orderböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1904
  2 1905
  3 1906
  4 1907
  5 1908
  6 1909
  7 1910
  8 1911
  9 1912
  10 1913
  11 1914
  12 1915
  13 1916
  14 1917
  15 1918
  16 1919
  17 1920
  18 1921
  19 1922
  20 1923 — 1924
  21 1925 — 1926
  22 1927 — 1928
  23 1929
  24 1930
  25 1931
  26 1932 — 1933
  27 1934 — 1935
  28 1936 — 1937
  29 1938 — 1939
  30 1940 — 1941
  31 1942 — 1943
  32 1944 — 1945
  33 1946 — 1947
  34 1948 — 1949
  35 1950 — 1951
  36 1952 — 1953
  37 1954 — 1955
  38 1956 — 1957
  39 1958 — 1959
  40 1960 — 1961
  41 1962 — 1963
  42 1964 — 1965
 • Serie F 1: Handlingar rörande verksamheten
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1905 — 1971 Domstolshandlingar 1905 – 1920
  Inteckningshandlingar 1908 – 1971
  Fastighetshandlingar 1937- 1968
  2 1903 — 1963 Kontrakt
  3 1928 — 1961 Skisser
  4 1956 — 1965 Kalkyler
  5 1947 — 1966 Leveranser till V/O Tecknoinport, Moskva
  6 1962 — 1963 Leveranser till Tecknoimport, Moskva
  7 1949 — 1963 Leveranser till Ramviks- Mariebergs- och Tunadals Sågverk med flera
  8 1930 — 1965 Sammandrag av förbrukningen av material i gjuteriet 1930 – 1955
  Förteckningar över utförda gjutningar 1951 – 1959
  Förteckningar över leveranser utan år
  9 1928 — 1972 Prislistor 1928 – 1950
  Bolagets kataloger 1949 – 1972 spridda år
  10 1914 — 1972 Mantalsskrivningsuppgifter 1914
  Betyg 1920 – 1946
  Personalredogörelser och uppsskovssedlar 1939 – 1940
  Kollektivavtal 1940 – 1962
  Lönestatistik 1961 – 1972
  Olycksfallsförteckningar 1953 – 1962
  11 1915 — 1965 Deklarationshandlingar
  12 1906 — 1976 Andelsbevis nr 82 i Nylands badhusförening 1906
  Köpeavtal, rekonstruktions- och registreringshandlingar 1914 – 1948
  Inspektionsböcker för yrkesinspektionen 1915 – 1970
  7 stycken små anteckningsböcker 1928 – 1931
  Brandskadeutredningar och brandskadeutredningar 1933, 1951
  Aktieregister 1941
  Ökning av aktiekapitalet 1942
  Diverse handlingar angående aktier 1953 – 1976
  Kostnadsstatestik 1960 – 1965
  Fotografier av blandannat ”Norrbyskär” utan år
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1904
  2 1905
  3 1906
  4 1907
  5 1908
  6 1909
  7 1910
  8 1911
  9 1912
  10 1913
  11 1914
  12 1915
  13 1916
  14 1917
  15 1918
  16 1919
  17 1920
  18 1921
  19 1922
  20 1923 — 1924
  21 1925 — 1927
  22 1928
  23 1933 — 1934
  24 1931 — 1932
  25 1933 — 1934
  26 1933 — 1966 Inventariebok med bilaga
  27 1935 — 1937
  28 1938 — 1941
  29 1942 — 1945
  30 1946 — 1949
  31 1950 — 1951
  32 1954 — 1956
  33 1957 — 1958
  34 1959
 • Serie G 2 A: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1904 — 1905
  2 1906 — 1907
  3 1908 — 1909
  4 1910 — 1911
  5 1912 — 1913
  6 1914 — 1915
  7 1916 — 1917
  8 1918 — 1919
  9 1920
  10 1921
  11 1922
  12 1923 — 1924
  13 1925 — 1927
  14 1928
  15 1929
  16 1930
  17 1931
  18 1932
  19 1934 — 1935
  20 1936 — 1937
  21 1938 — 1940
  22 1941 — 1942
  23 1943 — 1944
  24 1945 — 1946 Till och med 28/6 1946
  25 1947 — 1948 29/6 1946 – 19/4 1948
  26 1948
  27 1949 — 1952
  28 1953 — 1956
  29 1957 — 1959
  30 1960 — 1961 Dagbok
  31 1962 — 1963 Dagbok till och med 30/4 1963
  32 1964 Dagbok från 1/5 1963
 • Serie G 2 B: Memorial
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1904
  2 1905
  3 1906
  4 1907
  5 1908
  6 1909
  7 1910
  8 1911
  9 1912
  10 1913
  11 1914
  12 1915
  13 1916
  14 1917
  15 1918
  16 1919
  17 1920
  18 1921
  19 1922
  20 1923 — 1924
  21 1925 — 1927
  22 1928
  23 1929
  24 1930
  25 1931 — 1932
  26 1933 T.o.m 30/6 1933
  27 1960 — 1966 4/7 1959 – 30/12 1966
 • Serie G 3: Avräkningsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1904
  2 1905
  3 1906
  4 1907
  5 1908
  6 1909
  7 1910
  8 1911
  9 1912
  10 1913
  11 1914
  12 1915
  13 1916
  14 1917
  15 1918
  16 1919
  17 1920
  18 1921
  19 1922
  20 1923 — 1924
  21 1925 — 1927
  22 1928
  23 1928
  24 1930
  25 1931 — 1932
  26 1933 — 1934
  27 1934 — 1936 Reskontra.
  28 1937 — 1938
  29 1939 — 1940
  30 1941 — 1942
  31 1943 — 1944
 • Serie G 4 A: Avlöningsjournaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1893 — 1903 En löneperiod per år är sparad 1893 – 1901
  2 1904
  3 1905
  4 1906
  5 1907
  6 1909
  7 1910
  8 1911
  9 1911 — 1917 10/1 1911 – 30/6 1917
  10 1918 — 1924
  11 1925 — 1935 1/7 1924 – 25/3 1935
  12 1935 — 1941 26/3 1935 – 29/12 1941
 • Serie G 4 B: Kalkylböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1904 — 1905 Bok nr 1
  2 1904 — 1905 Bok nr 2
  3 1904 — 1905 Bok nr 3
  4 1905 — 1906 Bok nr 1
  5 1905 — 1906 Bok nr 2
  6 1906 — 1907
  7 1907 — 1908
  8 1908 — 1909
  9 1909 — 1910
  10 1910 — 1911
  11 1912 — 1913
  12 1913 — 1914
  13 1914 — 1915
  14 1915 — 1916
  15 1916 — 1917
  16 1917 — 1918
  17 1918 — 1919
  18 1919 — 1920
  19 1920 — 1921
  20 1921 — 1922
  21 1922 — 1923
  22 1925 — 1926
  23 1927 — 1928
  24 1928 — 1929
  25 1929 — 1930
  26 1930 — 1931
  27 1931 — 1933
  28 1933 — 1935
  29 1935 — 1936
  30 1936 — 1937
  31 1937 — 1938
  32 1938 — 1939
  33 1939 — 1940
  34 1940 — 1941
  35 1941 — 1942
  36
 • Serie G 5: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1891 Huvudbeställningsbok
  2 1904 — 1906 Fakturabok 18/10 1904 – 27/3 1906
  3 1910 — 1912 Fakturabok 31/10 1910 – 29/6 1912
  4 1913 — 1915 Fakturabok 31/10 1913 – 30/9 1915
  5 1915 — 1917 Fakturabok 30/9 1915 – 31/5 1917
  6 1917 — 1919 Fakturabok 31/5 1917 – 30/4 1919
  7 1919 — 1921 Fakturabok 30/4 1919 – 30/4 1921
  8 1921 — 1924 Fakturabok 30/4 1921 – 30/4 1924
  9 1927 — 1929 Fakturabok 31/7 1927 – 31/12 1929
  10 1929 Fakturabok 31/12
  11 1935 — 1942 Journal 31/10 1935 – 27/6 1942
  12 1942 — 1946 Journal 28/6 1942 – 30/6 1946
  13 1946-948 Journal 1/7 1946 – 30/6 1948
  14 1949 — 1951 Utgående fakturor 1/7 1949 – 30/6 1951
  Kladdböcker 1943 – 1951