Hanabergs Såg & Hyvleri | Årtal: 1928 — 1994

Arkivbildare: Hanabergs Såg & Hyvleri

Verksamhetsperiod: 1928 — 1994

Historik arkivbildare:

I juni 1960 köpte Per Näsström Hanabergs Såg- och Hyvleri, i Stigsjö församling, som komplement till sin byggverksamhet (Firma Byggtjänst). Verksamheten bedrevs till 1992.

Innehållsförteckning:

 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1954 — 1979 Brev och skrivelser i olika ärenden
 • Serie E 2: Cirkulär
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1961 — 1964
 • Serie F 1: Handlingar rörande personal
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1960 — 1966 Kontrolluppgifter enskilda verifikationer
  Se även Firma Byggtjänst F1: 1
 • Serie F 2: Per Näsströms privata handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1951 — 1991 Se Firma Byggtjänst F4: 1-3
 • Serie F 3: Övriga ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1955 — 1991 Cirkulär 1965, 1969
  Handlingar rörande anbud 1960-1963
  Handlingar rörande Ådalarnas skogsägareförening 1961-1963
  Diverse handlingar 1960-1977
  Handlingar rörande registrering av firma 1960-1983
  Försäkringshandlingar 1960-1991
  Handlingar rörande taxering 1955-1987
  2 1961 — 1981 Inventarielista 1977
  Affärshandlingar rörande Harald Andersson 1977-1978
  Handlingar rörande leverantörer 1972-1978
  Handlingar rörande virkesleverantörer 1964-1965
  Handlingar rörande virke 1975-1979
  Handlingar rörande borgen och inkasso 1961-1966
  Handlingar rörande bygglovsärenden 1967-1968
  Handlingar rörande tvistemål 1975
  Inventeringar och offerter mm 1972-1981
  3 1928 — 1930 Handlingar rörande Firma Öhrling och Lundqvist i Stigsjö 1928-1930
  Diverse handlingar, prislistor, uträkningar mm uå
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1965 — 1971
  2 1972 — 1979
  3 1980 — 1992
  4 1964 Huvudbokskort kan även tillhöra Firma Byggtjänst
 • Serie G 2: Dagböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1965 — 1972
  2 1973 — 1978
  3 1979 — 1983
  4 1984 — 1994
 • Serie G 3: Verifikationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1960 — 1961
  2 1962
  3 1963
  4 1964
  5 1964
  6 1965
  7 1966 — 1967
  8 1968 — 1969
  9 1969
  10 1970
  11 1971
  12 1971
  13 1972
  14 1972
  15 1973
  16 1973
  17 1974
  18 1974
  19 1975
  20 1975
  21 1976
  22 1976
  23 1977
  24 1977
  25 1978
  26 1978
  27 1979
  28 1980
  29 1981
  30 1982
  31 1983
  32 1984
  33 1985
  34 1986
  35 1987
  36 1988
  37 1989 — 1990
  38 1991 — 1992
 • Serie G 4: Kopieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1963 — 1973
  2 1974 — 1979
  3 1979 — 1990
 • Serie G 5: Skulder och fodringar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1961 — 1985 Diverse fodringar 1961-1975
  Skulder leverantörer 1963-1985
 • Serie Ö 1: Övriga handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 Avlöningskuvert och hyreskontrakt