Handelskammaren i Gävle, Tidningsklipp | Årtal: 1904 — 1935

Arkivbildare: Handelskammaren i Gävle, Tidningsklipp

Verksamhetsperiod: 1904 — 1935

Historik arkivbildare:

Handelskammaren i Gävle grundades 1907 och omfattade från början förutom Gävleborgs län även Kopparbergs län (nu Dalarnas län) och Uppsala län. 1990 bildades en egen handelskammare i Uppsala län (sedan 2006 del av Stockholms handelskammare). 1990 ändrades också namnet från Handelskammaren för Gävleborgs, Kopparbergs och Uppsala län till Mellansvenska Handelskammaren.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Tidningsklipp
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1904 — 1912 ”Uppgifter af alla slag angående distriktet utom HK Gefle”
  Serie B I 1904-1909
  Serie B II 1909-1910
  Serie B III 1909-1912
  Serie B IV 1912
  2 1907 — 1912 ”Handelskamrarna och institutionerna för näringslifvet”
  Serie C I 1907-1909
  Serie C II 1909-1912
  Serie C III 1912
  ”Redogörelser och notiser om affärsläget, konsultberättelser ..”
  Serie D I 1907-1908
  3 1908 — 1911 ”Redogörelser och notiser om affärsläget, konsulsberättelser mm”
  Serie D II 1908-1909
  Serie D III 1909-1910
  Serie D V 1910-1911
  Serie D VI 1911
  4 1907 — 1912 ”Redogörelser och notiser om affärsläget, konsultberättelser mm”
  Serie D VII 1911-1912
  Serie D VIII 1912
  ”Ledande artiklar och notiser i lagstiftnings- förvaltningsfråor mm”
  Serie E I 1907-1908
  Serie E II 1908-1909
  Serie E III 1909-1911
  5 1909 — 1912 ”Ledande artiklar och notiser i lagstiftnings- förvaltningsfrågor mm”
  Serie E IV 1911-1912
  Serie E V 1912
  ”Storstrejken 1909” I
  ”Storstrejken 1909” II
  ”Storstrejken 1909” III
  6 1910 — 1935 SOU 1935:65 Betänkande om folkförsörjning och arbetsfred, del I (innehåller tidningsklipp från 1910)