Hantverket, Ekonomiska föreningen | Årtal: 1938 — 1981

Arkivbildare: Hantverket, Ekonomiska föreningen

Verksamhetsperiod: 1938 — 1981

Historik arkivbildare:

Hantverket, Ekonomiska föreningen bildades 1938 i Härnösand. Föreningens uppgift var att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom förvärv av lämpliga fastigheter och byggnadsverksamhet. Föreningen ägde bland annat en fastighet i kvarteret Riddaren, Köpmangatan, Härnösand. 1979 avyttrades fastighetsinnehavet och samma år beslutade föreningen att träda i likvidation.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1939 — 1983 Med bilagor
  2 1965 — 1983
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1939 — 1966
  2 1967 — 1978
  3 1975 — 1977 Ekonomiska frågor
  4 1977 — 1978 Ekonomiska frågor
  5 1978 — 1981 Ekonomiska frågor
 • Serie F 1: Byggnadshandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1938 — 1944 Byggnadshandlingar angående nybyggnad av kvarteret Riddaren nr 7
  2 1950 — 1956 Byggnadshandlingar angående om- och tillbyggnad av kvarteret Riddaren nummer 7
  3 1939 — 1963 Byggnadshandlingar angående nybyggnad av kvarteret Riddaren nummer 8, och Riddaren nummer 5
  4 1960 Entreprenadkontrakt med bilagor för nybyggnad i kvarteret Riddaren nummer 8
  5 1940 — 1966 Räkenskaper för hyror
  6 1944 — 1978 Hyreskontrakt
  Avräkningar för bränsle och vatten
  Förteckning över hyror och hyresgäster
  Hyresbesked
  Ändring av bashyror
  7 1938 — 1977 Försäkringshandlingar
  Besikningsprotokoll
  Borgensförbindelser
  Byggnadskommittén rapporter
  Andelsbrev
  Fastighetsdeklarationer
  Kontrolluppgifter
  Arbetsgivaruppgifter
  Folk och bostadsräkning
  8 1899 — 1957 Låneförbindelse 1939
  Handlingar rörande kvarteret Riddaren i Härnösand 1940
  Protokollsutdrag 1920-1939
  Gravationsbevis kvarteret Riddaren 1938
  Köpekontrakt 1938
  Handlingar rörande lån 1939-1952
  Brandförsäkringsbrev 1946
  Försäkringshandlingar 1950
  Inteckningskopia 1947
  Gravationsbevis kvarteret Riddaren 1944
  Salubrev kvarteret Riddaren 1939
  Tomtmätningsprotokoll kvarteret Riddaren 1939
  Resolution kvarteret Riddaren 1945
  Fastighetsförsäkring 1939
  Lagfart kvarteret Riddaren 1939-1945
  Diverse köpehandlingar 1899-1945
  Hyreskontrakt 1939
  Diverse bankhandlingar 1940-1943
  Gravationsbevis, protokollutdrag och köpeavtal kvarteret Riddaren 1938-1957
  Förteckning över Segelmakare Wiklunds tillhörigheter 1926
  Utdrag av inteckningsprotokollet m.m. 1932
  Köpekontrakt kvarteret Furan 1936
  Köpebrev m.m. kvarteret Enen 1935
  Hyra av bankfack och förvaringsrum 1929-1942
  Förteckning över inteckningar u.å.
  Gravationsbevis och köpebrev 1926-1935
  Andelsbevis 1938-1955
  Andelsbok 1938-1957
  (innehåller även lösa anteckningar från 70-talet)
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1938 — 1975
  2 1976
  3 1977
  4 1977
  5 1978 — 1979
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1938 — 1964
  2 1953 — 1958
  3 1965 — 1968 Dagbok
  4 1969 — 1972 Dagbok
 • Serie G 3: Verifikationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1938 — 1945
  2 1947 — 1950
  3 1951 — 1954
  4 1955 — 1957
  5 1958 — 1960
  6 1978 — 1979