Härnösands Boktryckeri AB | Årtal: 1876 — 1996

Arkivbildare: Härnösands Boktryckeri AB

Verksamhetsperiod: 1876 — 1996

Historik arkivbildare:

Nybergs Boktryckeri övergick 1877 till nybildade Härnösands Boktryckeri AB. Tidningen Västernorrlands Allehanda gavs ut av Härnösands Boktryckeri AB. Tidningens utgivningsområde innefattade Härnösand, Kramfors, och Sollefteå.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll med bilagor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1876 — 1899
  2 1900 — 1904
  3 1903 — 1944
  4 1903 — 1905 Endast bilagor
  5 1958 — 1970 Stadgar och årsberättelser;
  Stiftelsen Västernorrlands Press 1957-1968
  Västernorrlands Allehanda 1957-1967
  Förlagsaktiebolaget Nybrogatan 1968-1969
  Härnösands Klichéanstalt AB 1957-1969
  Härnösands Boktryckeri AB 1968-1970
  Typografernas Personalklubb 1958-1959
  6 1916 — 1931 Härnösands Boktryckeri AB
  7 1945 — 1986 Västernorrlands samrådsgruppsmöte 1951-1986
  Härnösands Boktryckeri AB 1945-1959
  8 1953 — 1973 Härnösands Boktryckeri AB 1959-1973
  Västernorrlands Allehanda AB 1953-1969
  9 1973 — 1997 Härnösands Boktryckeri AB/Västernorrlands Allehanda AB
 • Serie B 1: Kopieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1877 — 1885
  2 1885 — 1891
  3 1891 — 1894 4 maj 1891 – 13 augusti 1894
  4 1894 — 1931
  5 1899 — 1900
 • Serie D 1: Prenumerantregister
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1882 — 1896
 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1909 — 1946 Försäkringsbrev 1922-1929
  Utredning om Ivar Kreuger u.å.
  Fastighetshandlingar 1904-1946
  2 1919 — 1937 Köpehandlingar av rotationsmaskin 1919-1920
  Kontrakt -1937
  3 1986 — 1991 Hyreskontrakt och korrespondens med hyresvärdar
  4 1877 — 1968 Aktiebok 1911-1953, häri även handlingar rörande Härnösands Klichéanstalt AB aktier och aktieutdelning 1947-1954
  Aktieregisterbok Härnösands Klichéanstalt AB 1946-1951, bolagsordningar och patent -och registreringshandlingar 1877-1979
  Bolagsstämmohandlingar rörande medlemmarna i Stiftelsen Västernorrlands Press 1965-1968
  Aktiebok från Fastighets AB Götgatan 3 gällande uppköp av Stiftelsen Västernorrlands Press 1930-1953
  Skuldebrev Högerns Förlagsstiftelse och handlingar rörande emission 1989-1996
  Aktiebrev AB Svenska Pressbyrån 1906
  Aktiebrev Härnösands Klichéanstalt AB 1946
  Brev till aktieägarna Tidningarnas Telegrambyrå 1922-1942
  Aktiebrev Pressens AB 1910
  Aktiebrev Nya Aktiebolaget Westerlund & Co Karamellfabrik 1923
  Lottbrev Ekonomiska Föreningen Nordsvenska Telegrambyrån u.p.a. 1899
  Handlingar rörande aktier och utdelning, Kupongskattenämnden, Kupongskattekontoret och Överståthållarämbetet 1945-1954
  Handlingar rörande preferensaktier i PRIAB (se även aktiebrev 277 från AB Svenska Pressbyrån här ovan) 1986-1997
  Bolagsstämmoprotokoll aktieägarna i VA och HBAB samt teckningslistor 1968
  Övriga handlingar rörande aktier 1907-1986
  Äganderättshandlingar 1921-1965
  Patent- och Registreringshandlingar HBAB/ABVA 1957-1985
  Handlingar rörande ändringar i flera styrelsers sammansättningar
  Redovisningshandlingar
  Kupongskattekontoret 1954-1966
  5 1863 — 1980 Handlingar rörande;
  Hyacinten nr 6
  Kv. Teologen nr 4
  Kv. Teologen nr 7
  Kv. Teologen nr 3
  Kv. Vårlöken nr 2
  6:e kvarteret nr 163
  6:e kvarteret nr 159
  6:e kvarteret nr 164
  Stadsägan nr 193 å Härnön
  Inventarieförteckning över fastighetsinventarier (bok) 1945-1980
  Köpekontrakt, tomtmätningsprotokoll, ritningar, inteckningsprotokoll m.m. 1876-1950
  Utdrag av inteckningsprotokoll 1946
  Gravbrev grav 211 (1915), samt diverse fastighetshandlingar (däribland brandförsäkringar)1863-1950
  Andelsbevis i Häggdångers Bygdegårdsförening 1945, och i Härnösands Tennisklubb 1978
  6:e kvarteret nr 160
  6 1965 Gästbok
 • Serie G 1: Huvudbokföring
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1882 — 1885 Kapitalböcker
  2 1886 — 1889 Kapitalböcker
  3 1890 — 1893 Kapitalböcker
  4 1894 — 1897 Kapitalböcker
  5 1898 — 1900 Kapitalböcker
  6 1901 — 1903 Kapitalböcker
  7 1904 — 1906 Kapitalböcker
  8 1907 — 1909 Kapitalböcker
  9 1910 — 1912 Kapitalböcker
  10 1913 — 1915 Kapitalböcker
  11 1916 — 1918 Kapitalböcker
  12 1919 — 1921 Kapitalböcker
  13 1922 — 1924 Kapitalböcker
  14 1925 — 1928 Kapitalböcker
  15 1929 — 1932 Kapitalböcker
  16 1933 — 1936 Kapitalböcker
  17 1937 — 1940 Kapitalböcker
  18 1941 — 1943 Kapitalböcker
  19 1944 — 1945 Kapitalböcker
  20 1990 Huvudböcker Juli-december
  21 1991 Huvudböcker Januari-juni
  22 1991 Huvudböcker Juli-december
  23 1992 Huvudböcker Januari-juni
  24 1992 Huvudböcker Juli-december
  25 1993 Huvudböcker Januari-juni
  26 1993 Huvudböcker Juli-december
  27 1994 Huvudböcker Januari-juni
  28 1994 Huvudböcker Juli-december
  29 1995 Huvudböcker Januari-juni
  30 1995 Huvudböcker Juli-december
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1878 — 1880
 • Serie G 3: Journaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1877 — 1880 Journal för del av 1877-1878 finns i inventariebok, se G4:1
  2 1944
 • Serie G 4: Inventarieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1878 — 1904 Innehåller även journal del av 1877-1878
  2 1967 — 1996 Inventarium och balansräkning
 • Serie G 5: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1990 Bilagor samt kvartalsbokslut
  2 1990 Årsredovisning
  3 1991 Årsredovisning
  4 1992
  5 1993 — 1994 Anläggningsredovisning
  6 1994 — 1995
  7 1995 — 1996 Bokslutsrapport
  8 1949 — 1996 Årsredovisning;
  Härnösands Boktryckeri AB 1956-1968
  Västernorrlands Allehanda AB 1956
  Härnösands Klichéanstalt AB 1956
  Härnösands Boktryckeri AB/Västernorrlands Allehanda AB 1969-1984
  Balansräkning;
  Västernorrlands Allehanda AB 1955-1966
  Stiftelsen Västernorrlands-Press 1956
  Mapp;
  Västernorrlands Allehanda AB;
  Förvaltningsberättelse 1952
  Revisionsberättelse 1952
  Balansräkning och vinst- & förlusträkning 30/9 1953
  Bolagsordning
  Härnösands Klichéanstalt AB;
  Preliminär balansräkning 30/9 1953
  Härnösands Boktryckeri AB;
  Inteckningsuppgifter
  Taxeringsvärden
  Balans, vinst- & förlust 30/9 1953
  Överenskommelse med Stiftsnämnden
  Förteckning över redaktionella medarbetare
  Angående erlagda pensionsavgifter
  Tekniska avdelningens personal
  Brev den 17/9 1949 från Konsul Carlsson angående pensionsfrågor
  Inventarieförteckning den 24/9 1953 gällande HBABs inventarier
  Inventarieförteckning över inventarier tillhörande Stockholms-Tidningen
  Inventarieförteckning gällande Klichéanstalten
  Inventarieförteckning gällande Typografiska Lärlingsskolan
  Sammandrag över inventarier upprättat 26 november 1950
  ”Bolagspärmen” 1996-1998
  9 1946 — 1968 Köpeavtal, bolagsordningar, juridiska handlingar, möteshandlingar, protokoll
  Handlingar märkta ”konfiidentiellt”
  Pärm kanske knuten till person.
  Härnösands Boktryckeri AB/Västernorrlands Allehanda AB/Stiftelsen Västernorrlands-Press/Härnösands Klichéanstalt AB