Härnösands Högskolas Idrottsförening – H2IF | Årtal: 1950 — 1999

Arkivbildare: Härnösands Högskolas Idrottsförening – H2IF

Verksamhetsperiod: 1950 — 1999

Historik arkivbildare:

År 1949 bildades Härnösands Folkskoleseminariums Idrottsförening. År 1968 bytte föreningen namn till Lärarhögskolans Idrottsförening, vilken 1986 ändrade namn igen till de nuvarande Härnösands Högskolas Idrottsförening – H2IF

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1950 — 1992 Resultaträkningar, revisions- och verksamhetsberättelser, stadgar mm, 1950-1970 och 1984-1992
  2 1993 — 1999 Underlag till protokoll 1994-1995, innehåller även resultaträkningar, revision- och versamhetsberättelser, stadgar mm
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1966 — 1996 Åren 1972-1983 saknas
  2 1951 — 1998 Åren 1970-1989 saknas, inkommande handlingar från Sveriges Akademiska Idrottsförbund 1990-1998
  Adressuppgifter, korrespondens och övrigt
 • Serie F 1: Handlingar rörande idrottsverksamheten
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1950 — 1996 Simhallen 1994-1996
  Resultat 1950-1965
  Redovisning av fritidsgrupp 1959-1960, 1967-1968
  Rapport av verksamhet 1950-1953, 1960
  Förteckning över avlagda prov för idrottsmärket 1951, 1953, 1960
  Foton från arrangemang
  2 1987 — 1999 Närvarokort, ansökningar om lokalt aktivitetsstöd 1987-1995
  Utvärderingar och planeringar för den egna verksamheten, inkommande handlingar 1987-1995, 1990-1996
  En utverdering från 1987
  Försäkringshandlingar 1992 och 1999
  Aktivitetsblad
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1961 — 1972 Verifikationer
  2 1979 — 1988 Verifikationer saknas 1981-1984
  Kassaböcker 1979-1980, 1986-1991
  3 1989 — 1990 Verifikationer
  4 1991 — 1993 Verifikationer
  Balansräkning
  Huvudbok
  Resultaträkning
  5 1994 — 1995 Verifikationer
  Resultaträkning
  Balansräkning
  6 1996 Verifikationer
  Huvudbok
  Resultaträkningar
  7 1997 Verifikationer
  Huvudbok
  Resultaträkningar
  8 1998 Pärm
  Verifikationer
  9 1998 Pärm
  Verifikationer
  10 1999 Pärm
  Verifikationer
  11 2000 Pärm
  Verifikationer
  12 2001 Pärm
  Verifikationer
  13 2002 Pärm
  Verifikationer