Härnösands Läkaraktiebolag | Årtal: 1991 — 1999

Arkivbildare: Härnösands Läkaraktiebolag

Verksamhetsperiod: 1991 — 1999

Historik arkivbildare:

Härnösands Läkaraktiebolag bildades 1991 och var ett bolag som skulle bedriva sjukvård och utbildning, vara huvudägare i Öbackakliniken AB, samt äga och förvalta lös och fast egendom. Bolaget beslutade på extra bolagsstämma 7 november 1996 att träda i likvidation då bolagets verksamhet upphört.

Innehållsförteckning: