Härnövind Ekonomisk Förening | Årtal: 1994 — 2018

Arkivbildare: Härnövind Ekonomisk Förening

Verksamhetsperiod: 1994 — 2018

Historik arkivbildare:

Kooperativet Härnövind Ekonomisk Förening bildades i Mars 1994. Föreningen bildades i syfte att bygga och driva vindkraftverk och att sälja vindel till sina medlemmar.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll m.m.
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1993
  2 1994
  3 1995 — 1996
  4 1995 — 1996
  5 1997
  6 1999 — 2003
  7 2000 — 2003
  8 2002 — 2008
  9 2009 — 2010
  10 2011 — 2012
  11 2013 — 2017
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1993 — 2000
 • Serie F 1: Handlingar som rör vindkraftanläggningen
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 Uppförandet
  Maskiner
  Personal
  Instruktionsbok
  Statistik
  Elproduktion
  Energipriser
  2 Offert
  Instruktionsbok
  Diverse trycksaker vindkraft
  3 Instruktionsbok
  4 Instruktionsbok
 • Serie F 2: Avtal och fullmakter
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1993 — 2004
 • Serie F 3: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1996 — 2018 Kulings produktion 1996-2017
  Innehållsförteckning Levererans 9 oktober 2018
  2 1994 — 2018 Teleledning 2008
  Avtal 2004-2005, 2008-2017
  Bolagsverket 1994-2017
  Skatteverket 2007-2009
  Stipendiet 2013
  DVD-skiva märkt ”Kopia Härnövind 24/3-2017”
  DVD-skiva märkt ”Härnövind DVD nr 1, 12/3-2018”
  DVD-skiva märkt ”Härnövind DVD nr 2, 12/3-2018”
  3 2001 — 2017 Stadgar 2001, 2013, 2017
  Årsmöte, protokoll 2006-2017
  Matriklar 2006-2016
  4 2007 — 2017 Korrespondens 2007-2015
  Miljökontroll 2011-2017
  Korrespondens Härnösands Kommun 2008-2017
  5 2002 — 2017 Nyhetsbrev nr 22 (år 2002) – nr 58 (år 2017)
  Delåterbetalning 2017
  6 Diverse lösa handlingar/disketter/VHS
  7 Diverse lösa handlingar/disketter/VHS
  8 1996 Fotoalbum
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1998 — 2006 Huvudböcker, dagböcker och bokslutsbilagor m.m.
 • Serie G 2: Övriga Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1998 Verifikationer, deklarationer och kontoutdrag
  2 1999 Verifikationer, deklarationer och kontoutdrag
  3 2000 Verifikationer, deklarationer och kontoutdrag
  4 2001 Verifikationer, deklarationer och kontoutdrag
  5 2002 Verifikationer, deklarationer och kontoutdrag
  6 2003 Verifikationer, deklarationer och kontoutdrag
  7 2004 Verifikationer, deklarationer och kontoutdrag
  8 2005 Verifikationer, deklarationer och kontoutdrag
  9 2006 Verifikationer, deklarationer och kontoutdrag