Hernösands-Posten | Årtal: 1857 — 1953

Arkivbildare: Hernösands-Posten

Verksamhetsperiod: 1857 — 1953

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Tidningslägg
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1857 — 1864
  2 1865 — 1866
  3 1867 — 1942
  4 1876
  5 1877
  6 1878
  7 1879
  8 1880
  9 1881
  10 1882
  11 1883
  12 1884
  13 1885
  14 1886
  15 1887
  16 1888
  17 1889
  18 1890
  19 1891
  20 1892
  21 1893
  22 1894
  23 1895
  24 1896
  25 1897
  26 1898
  27 1899
  28 1900
  29 1901
  30 1902
  31 1903
  32 1904
  33 1905
  34 1906
  35 1915 2:a kvartalet
  36 1921 3:e kvartalet
  37 1935 3:e kvartalet
  38 1943 3:e kvartalet
  39 1943 4:e kvartalet
  40 1944 1:a kvartalet
  41 1944 2:a kvartalet
  42 1944 3:e kvartalet
  43 1944 4:e kvartalet
  44 1945 1:a kvartalet
  45 1945 2:a kvartalet
  46 1945 3:e kvartalet
  47 1945 4:e kvartalet
  48 1946 1:a kvartalet
  49 1946 2:a kvartalet
  50 1946 3:e kvartalet
  51 1946 4:e kvartalet
  52 1947 1:a kvartalet
  53 1947 2:a kvartalet
  54 1947 3:e kvartalet
  55 1947 4:e kvartalet
  56 1948 1:a kvartalet
  57 1948 2:a kvartalet
  58 1948 3:e kvartalet
  59 1948 4:e kvartalet
  60 1949 1:a kvartalet
  61 1949 2:a kvartalet
  62 1949 3:e kvartalet
  63 1949 4:e kvartalet
  64 1950 2:a kvartalet
  65 1950 3:e kvartalet
  66 1950 4:e kvartalet
  67 1951 1:a kvartalet
  68 1951 2:a kvartalet
  69 1951 3:e kvartalet
  70 1952 1:a kvartalet
  71 1952 3:e kvartalet
  72 1953 2:a kvartalet
  73 1953 4:e kvartalet
 • Serie F 2: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1842 — 1906 Jubileumsskrift 1842-1942
  Lösnummer år 1844-1845
  Lösnummer år 1864
  Lösnummer år 1906