Hernösands Verkstads och Varfs AB | Årtal: 1877 — 1996

Arkivbildare: Hernösands Verkstads och Varfs AB

Verksamhetsperiod: 1877 — 1996

Historik arkivbildare:

Hernösands Verkstads & Varfs AB var ett skeppsvarv i Härnösand, som grundades 1871 och lades ned 1999. Företaget bildades 1871 under namnet Mekaniska Werkstads AB i Hernösand och började produktion 1872. En slip med sidledes uppdragning var klar 1875. År 1877 rekonstruerades det under namnet Hernösands Mekaniska Verkstads Nya AB. Det första nybyggda fartyget, lastfartyget Myran löpte av stapeln 1883. Efter en verkstadsbrand 1889 gick företaget omkull igen, men rekonstruerades 1891 av Arend Versteegh under namnet Hernösands Verkstads & Varfs AB. Under 1920-talet upptogs produktion av kuggväxlar och kuggväxelmotorer. ASEA förvärvade företaget 1935 och 1946 påbörjades tillverkning av truckar, från 1984under namnet Asea Truck AB. År 1995 förvärvades ASEA Hernöverken av Kalmar Industries, som 1997 gick samman med finländska Sisu Truck Systems inom Partekkoncernen. Verksamheten lades ned 1999.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1877 — 1893 Protokoll 1877-1893
  Styrelseberättelse 1908
 • Serie F 1: Ritningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1913 — 1924 Cylinder till ångmaskin 1913
  Cylinder (3 ritningar) 1917
  Manöveranordning (3 ritningar) 1917
  Ångkoppling 1917
  Sammanställning ångmaskin med strålkondensator 1916
  Sjöångmaskin vänstergående 1924
  Sjöångmaskin 1918
  Trippel-ångmaskin med ytkondensator 1915
  2 Ritningar på båtar och området
  3 1899 — 1930 SKROF-Insättnings- och Inredningsritning till Motor-Varpbåt 1913
  ”EDEN” Förslag till Ångslup juni 1899
  240 ind.ps.scheppdampfer 1914
  58 m2 Sjöångpanna 1917
  Sjöångmaskin, Typ B, storlek 5, vänstergående u.å.
  Tubångpanna för Rö Sågverks Nya Aktiebolag 1919
  Trippel-Ångmaskin med ytkondensor 300-350 ind.hkr. 1915
  200 ind hkr Bogserbåt, Inredningsritning 1916
  350-400 ind.hkr. Sjöångmasin 1918
  10,2 m. Motorbåt, Huvudritning 1930
  Varpbåt med 70 ind.hkr. maskin 1912
  Isbrytande Bogserångare 1915
  Färja för Svanö Aktiebolag, Inrednings- och Järnritning 1913
  Anteckningar över Landtångpannor 1921
  Isbrytande Bogserångare 1916
  200 IND Hkr Bogserbåt, Inredningsritning 1916
  400 IHK Isbrytande Bogserångare 1916
  Förslag till ombyggnad av ång. ”Virgo” Strömsund 1912
  140 ind. ps Schleppdampfer 1914
  10,2 m. Motorbåt Huvudritning 1930
 • Serie F 2: Diverse
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1877 — 1996 Bolagsordning 1877
  Styrelseberättelser från 1928-1933
  Protokoll från den 20 maj 1922 och den 12 maj 1939
  Tidningsklipp
  Byggda båtar (utställningsmaterial)
  Hissar monterade av Gunnar Hagblom 1933-1941
  Historik och diverse kopior på aktier och kvitton
  ”Kladd” från 1996
  Avtal mellan Hernösands Verkstads & Varv AB och Metallindustriarbetarförbundet avd. 47
  Avtal på tyska 1913, 1916
  Kontrakt 1913
  Kontrakt mellan Överlotsen Herr K.A. Boman och Hernösands Verkstads & Varfs AB, angående motorbåt för Hernö lotsar, 20 juni 1924
  Jubileumsskrift 1913-1953
  Fartyg byggda vid Hernösands Werkstads AB i Hernösand (-1876), Hernösands Mekaniska Werkstad Nya AB (1876-1889), Hernösands Werkstad & Varfs AB (1897-1939). OBS! Ej komplett.
  Krönika om Härnöverken 1948
  Bilder;
  Personalen vid Hernösands Mek. Verkstad & Varv AB vid Överingenjör Oscar Fürst:s 60-årsdag den 15/6-1910, fotograferade i trädgården på ”herrgården”
  Kopior på bilder
  Överingenjör O. Fürst och Verkmästare Forsberg 1889-1911
  Överingenjör O. Fürst ritade den nya verkstaden som uppfördes efter branden 1889
  Porträtt tagna 1948 i samband med 75-års jubileét;
  Överingenjör O. Fürst
  Överingenjör Leonard Lorén
  Disponent J.H. Versteegh
  Grossh. Jacob Versteegh
  Sjökapten Holmberg
  Häradsh. Gustaf Tengvall
  Borgmästare C.A. Fröberg
  Grosshandlare Svante J. Hamberg
  Lektor Jonas Widén
  Disponent Chr. Lindeberg
  Järnhandlare Julius Jeansson
  Brukspatron Rob. Bagge
  Jägarmästare J. Arnell
  Disponent Paul Burchardt
  Disponent Torsten Schauman
  Direktör Hans Hamberg
  Brukspatron Arend N. Versteegh
  Konsul Herman Ramström
  Bankdirektör Hugo Huldt
  Grosshandlare Wilh. Kempe
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1908 — 1915 Beställnings- och redovisningsbok 1908-1915
  Diverse räkenskaper 1892