Hola Träförädling AB | Årtal: 1931 — 1965

Arkivbildare: Hola Träförädling AB

Verksamhetsperiod: 1931 — 1965

Historik arkivbildare:

Enligt brev den 17/11 1954 anlades sågverket 1903 med en enramig såg. Driften uppehölls till 1930, då en eldsvåda helt ödelade anläggningen. 1931 uppfördes ett nytt såghus med två ramar och hyvel och sedan dess pågick driften under firma AB Hola Träförädling. Verksamheten omfattade försäljning av sågat och hyvlat virke. Av handlingarna framgår inte när verksamheten upphörde. Sågverket var beläget i Hola, Torsåkers kommun, nuvarande Kramfors kommun.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll med bilagor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1931 — 1943, 1952 23/3 1931 – 2/2 1943, 7/6 1952.
  Verksamhets- och revisionsberättelser 1947-1958
  Häri även AB Prästmons Såg och Snickeris protokoll 1924-1932
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1941 — 1959 Prislistor på hyvlade och ohyvlade trävaror 1941, 1943, 1946
  Korrespondens 1953, 1956
  Skeppningshandlingar: Kontrakt, sortimentförteckningar, skrivelser mm 1954-1955, 1957, 1959
  Lagerinventering 1955
  Handlingar rörande timmertransporter med företagets lastbil 1959
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1942 — 1952
  2 1953 — 1961
  3 1965
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1942
  2 1942 Memorial
  3 1943
  4 1944
  5 1945
  6 1946
  7 1947 — 1948
  8 1949 — 1950
  9 1951 — 1952 1951 – 28/11 1952
  10 1952 — 1954 14/11 1952 – 30/6 1954
  11 1954 1/7 – 31/12
  12 1955 — 1956 1955 – 7/11 1956
  13 1956 — 1957 7/11 1956 – 1957
 • Serie G 3: Försäljningsjournaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1942 — 1949 1942 – Februari 1949
  2 1947 — 1948 Register för försäljningsjournaler