Holmberg, Henrik | Årtal: 1891 — 1906

Arkivbildare: Holmberg, Henrik

Verksamhetsperiod: 1891 — 1906

Historik arkivbildare:

Henrik Holmberg bedrev grossiströrelse i trävaror i slutet av 1800 och några år in på 1900-talet. Han var då bosatt i Härnösand där han också deltog i det politiska livet. Under en kort period omkring 1890 ägde han Rö Sågverks AB i Högsjö socken. Västernorrlands län. År 1900 bildade han tillsammans med A.J. Norberg, Härnösand, Hörneborgs Aktiebolag. Holmberg var både styrelseordförande och VD. Samma år köpte bolaget Hörneborgs Ångsåg där bolaget bedrev sågverksrörelse och därmed förenlig verksamhet. Ångsågen var belägen i Själevads socken, Västernorrlands län. Årlig tillverkning c:a 2500 stds sågade trävaror.

Innehållsförteckning:

 • Serie D 1: Liggare
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1906 Lagerjournal
  2 1906 Timmerjournal (Norrbotten)
  3 1906 Timmerjournal (Norrbotten)
  4 1906 Avlöningsbok
  5 1906 Avlöningsbok
 • Serie F 1: Handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1895 — 1896 Korrespondens
  2 1896 Korrespondens
  3 1896 — 1901 Korrespondens 1896, 1901
  4 1896 — 1906 Skeppning 1896
  Kontrakt 1896, 1899-1906
  5 1899 — 1906 Tumningsböcker
  6 1900 — 1906 Förteckningar och prissättningar över Holmbergs trävaror lagrade på Rö Ångsåg, Bergholmens Ångsåg, Hörneborgs Ångsåg och Svartviks Ångsåg 1900-1905
  Taxering och domstolsärenden 1901-1905
  Timmerfångsten och tillverkningsrapporter 1901-1905
  Inventarieförteckningar vid Hörneborgs Ångsåg 1904
  Revers 1904, 1906
  Kontokurant mellan Holmberg och Hörneborgs AB 1904-1905
  Kassarapporter 1905-1906
  7 1891 — 1906 Inkomna handlingar:
  Bolagsordning och protokoll för Strängå Trävaru AB 1891-1902
  Protokollutdrag från Löfviks Ångsåg AB 1891-1901
  Piteå Elfs Flottningsförening 1902
  Sågningsinstruktion m.m. från Nacka Ångsåg och Johannesviks AB 1895-1900
  Räkenskaper för Ångermanelfens Trävaru AB 1896
  Tillverkningsrapporter från Strängå, Löfviks, Svartviks och Fingerholmens AB 1896
  Arbetslista för flottningen i Telebäcken m.m. 1897-1904
  Verksamhetsberättelse från Härnösands Enskilda Bank 1900
  Inventarium för Löfviks Ångsåg AB och Mellansels Ångsåg 1901-1906
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1889 — 1896 Kassabok 1889 och 1894
  Kladd 1896
  2 1896 Kassabok sida 1-184
  3 1896 Journal sida 187-324
  4 1896 Avräkningsbok sida 325-534
  5 1896 Kapitalbok sida 535-696
  6 1896 Memorial
  7 1896 Verifikationer
  8 1906 Journal sida 91-252
  9 1906 Avräkningsbok sida 253-399
  10 1906 Kapitalbok sida 253-399
  11 1906 Journal (Norrbotten) sida 1-240
  12 1906 Avräkningsbok (Norrbotten) sida 241-855
  13 1900 Journal
  14 1900 Kassabok
  15 1900 Avräkningsbok sida 205-362
  16 1906 Kassabok sida 551-723
  17 1906 Journal sida 738-924
  18 1906 Avräkningsbok sida 925-1374
  19 1906 Kapitalbok sida 1375-1674