Holmbergska Släktarkivet | Årtal: 1864 — 1972

Arkivbildare: Holmbergska Släktarkivet

Verksamhetsperiod: 1864 — 1972

Historik arkivbildare:

Inlämnat av Åke Holmberg april 2013

Innehållsförteckning:

 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1914 — 1972 Brev till Lovisa Holmberg från släktingar i Escabana/Michigan/USA 1948-1963
  Brev till Gustav Holmberg från Hannah Carlson 1961-1965
  Brev till Anna Holmberg från Everett/Waschington/USA 1931
  Högtinshälsningar till Lovisa och Gustav 1914-1962
  Vykort 1963-1972
 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1886 — 1971 Skattedeklarationer och handlingar rörande taxering 1934-1971
  Handlingar rörande djurhållning, mjölkleveranser och slakt 1938-1970
  Handlingar rörande virke och virkesförsäljning 1954-1958
  Handlingar rörande byggnadsarbete 1955-1958
  Handlingar rörande försäkringar och pensioner 1920-1967
  Teckningar i blyerts (A. Holmberg) 1942
  Betygshandlingar Nils Gustav Holmberg, Johan Petrus Holmberg och Gunnar Hugo Emanuel Vikberg 1902-1913
  Nils Holmbergs inrop på auktion 1886
  Skrivblock med sångtexter, uträkningar angående avverkningar m.m. 1920-tal
  Skrivbok ”välskrivningshäfte” u.å.
  Sorgbesked Nils Holmbergs bortgång 1914
  Tjänstebrukskort till värnpliktige Nils Gustav Holmberg 1919-1930
  1-kronas sedel 1919
  1-dollars sedel 1935
  Brödkort, sockerkort, kaffekort m.m. 1919
  Tidningsklipp 1920-tal
  Motbok Sparbanken i Hernösand (Anna Lovisa Holmberg) 1905-1964
  Almanackor 1960-1963
  Verifikationer 1939-1969
  2 u.å. Fotografier
 • Serie Ö 1: Föremålssamling
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 u.å. Fällkniv, plånbok, knappar, hagel & hageltång, nålar och diverse småsaker
 • Serie Ö 2: Boksamling
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1864 — 1969 Skrifterliga Predikningar öfwer de årliga Bön- och Högtidsdagarnes Evangelier 1864
  Nya testamentet och Psaltaren 1895
  Nya testamentet och Psaltaren 1908
  Är bibeln verkligen Guds ord? 1969
  Dr. Martin Luthers Lilla Kateks 1917
  Psalmisten 1930 (innehåller några småsaker som lagts i press)
  Svenska missionsförbundets sångbok 1922
  Sionstoner 1904
  Den svenska psalmboken 1898
  Sångbok för skola och hem u.å.
  2 1903 — 1957 Bonniers månadshäften 1907-1908
  Träarbetaren nr 6-7 1917
  Skogen väntar på din gärning 1955
  Undervisning för infanteristen 1909
  Läroböcker i Geometri 1903-1920
  Lärobok i geografi u.å.
  Anvisningar för avlastning av virke som är avsett att transporteras med motorfordon 1954
  Skogsvårdsstyrelsen i Västernorrlands Län Kungörelse 1955
  Meddelande angående virkesmätning 1956-1957
  Ödesmärkt 1951