Jämtlands Läns Elektriska Förening u.p.a. | Årtal: 1939 — 1970

Arkivbildare: Jämtlands Läns Elektriska Förening u.p.a.

Verksamhetsperiod: 1939 — 1970

Historik arkivbildare:

Föreningens historia är obekant. Man kan dock anta att dess bakgrund är densamma som Västernorrlands Elektriska förening

Innehållsförteckning:

 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1944 — 1970 Häri även utredning om eldistribution 1964
  Utredning om kvarnfallet 1944
  Beviljade statsbidrag 1962 – 1970
  Samt kartor
 • Serie F 1: Elektrifiering
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1939 — 1955 Alanäs socken 1947
  Ström socken 1949 – 1955
  Storsjonten 1950
  Restelektrifiering
 • Serie F 2: Restelektrifiering
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1954 — 1970 Alsen kommun – Hotagen kommun
  2 1954 — 1970 Kall kommun – Ström kommun
  3 1954 — 1970 Ström kommun – Åre kommun
 • Serie F 3: Kartor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning