Jämtlands Skogsägareförening U.P.A. | Årtal: 1943 — 1968

Arkivbildare: Jämtlands Skogsägareförening U.P.A.

Verksamhetsperiod: 1943 — 1968

Historik arkivbildare:

Jämtlands Skogsägareförening U.P.A., Östersund, bildades år 1935. Föreningens syfte är att främja skogsägarnas intressen bland annat genom att samordna driften på de enskilda skogsägarnas marker för att uppnå en högre avkastning. Skogsägareföreningen omsätter olika typer av skogsprodukter som skog på rot, sågtimmer, massaved, fanér etc. Föreningen har fasta arbetslag som är avsedda för skogsvårdsåtgärder till exempel hyggesrensningar, hyggesbränningar, planteringar, dikningar och byggandet av skogsbilvägar. Till föreningens utåtriktade verksamhet anordnas så kallade skogsdagar där nya maskiner, redskap m.m. demonstreras. Från 1970 förvaltades föreningens verksamhet av den nybildade förvaltningsföreningen Norrskog. Tillgångarna behöll man själva på grund av att ekonomin i de olika föreningarna var högst varierande.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Årsredovisningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1943 — 1949 Med bilagor och revisionsberättelser
  2 1949 — 1955 Med bilagor och revisionsberättelser
  3 1955 — 1957 Med bilagor och revisionsberättelser
  4 1957 — 1959 Med bilagor och revisionsberättelser
  5 1959 — 1961 Med bilagor och revisionsberättelser
  6 1961 — 1963 Med bilagor och revisionsberättelser
  7 1963 — 1965 Med bilagor och revisionsberättelser
  8 1965 — 1968 Med bilagor och revisionsberättelser