Jonasson & Söner Entreprenad AB | Årtal: 1930 — 2001

Arkivbildare: Jonasson & Söner Entreprenad AB

Verksamhetsperiod: 1930 — 2001

Historik arkivbildare:

Nils William (Ville) Jonasson, 1905-1994, Sundsvall, född i North Dakota, USA, gifte sig med Anna Katarina Söderholm, 1904-2002, Bergsåker, den 24 Juni 1931. De fick två barn, sönerna Nils Johan (född 1932) och Sven Gustav (född 1935). Ville startade 1930 ett åkeri med en lastbil under namnet Nya Stadsexpressen. Efter giftemålet sköttes kontors- och kameralt arbete, samt kosthållning för anställda av Anna. Åkartjänsterna bestod av lokala transporter och flyttningar för både företag och privata. Antalet bilar i åkeriet varierade men var aldrig fler än tre. Under 30-talet deltog även Ville aktivt i bildandet av Bilägarnas Inköpscentral- IC (senare OK) och Sundsvalls Bilfraktförening (senare Sundfrakt). 1938 startade Ville den första långtradartrafiken Sundsvall-Stockholm. Dessa körningar organiserades snart under föreningen Bilspedition. Krigsåren var svåra. De bästa bilarna mobiliserades av krigsmakten mot en mycket låg ersättning. Alla lastbilsdäck fick lämnas in till försvaret. Åkerierna erbjöds istället personbilsdäck till sina fordon. Detta drev fram en utveckling av den så kallade P-boogien (p står för personbilsdäck) samt dubbelmontering av däcken. P-boogien var en extra hjulaxel bakom drivaxeln, och man kunde alltså montera åtta personbilsdäck under lastflaket. Försäljningen av bensin upphörde. Gengasdrift fanns bara som en idé, men aggregat började snabbt konstrueras med olika detaljlösningar, storlekar mm. Rening av gasen var ett problem och Ville lät det den passera genom en påse av lakansväv i en behållare. Ett annat problem var bristen på smörjoljor och detta resulterade i snabb förslitning av bland annat vevaxellagren. Långtradarna hade därför med sig blåslampa och babbies (en gjutmassa). När ett lager havererade efter vägen tog man ner oljetråget och göt ett nytt. Mot slutet av kriget hade gengasen och handhavandet utvecklats till en förhållandevis god driftsäkerhet. Gengasveden gjordes av björkved som sågades i 6-7 cm långa bitar och höggs till mindre bitar. Tillgången av körningar avtog under krigsåren. Ville byggde då två fastigheter; Mon 6 och Grunden 15. Mon 6 använde rörelsen fram till avvecklingen 2000. Omkring 1950 avvecklades åkeriverksamheten successivt och Ville började utföra anläggningsarbeten med vägmaskiner under namnet Nils William Jonasson Maskinhållning. Sönerna började arbeta heltid och som delägare i firman efter avslutad skolgång, Nils från verkstadsskolan 1950 och Sven från handelsgymnasiet 1953. Företaget har sedan huvudsakligen sysslat delägarna. Endast tillfälligt har utomstående anlitats. Verksamheten inriktades snabbt mot mindre väg- och anläggningsentreprenader inom länet samt timtidsuthyrning. Omfattande snöröjningsåtaganden hos Sundsvalls kommun, SCA och privata utfördes med väghyvel, hjullastare, bandtraktor och snöslunga under åren 1950-2000. 1967 ombildades firman till aktiebolag, Jonasson & Söner Entreprenadaktiebolag med Ville, Nils och Sven som aktieägare. 1970 etablerades VTG (Västernorrlands traktor- och grävmaskinsförening) ett lokalkontor i Sundsvall. Bolaget anslöt sig och Sven hade förtroendeuppdrag i föreningen i många år. Organiseringen av maskinbranschen hade en positiv påverkan på prisbilden och lönsamheten förbättrades markant. Ville gick i pension 1970. Han hade då byggt en villa i Nedansjö, dit han och Anna flyttade. Nils pensionerades 1997 och Sven 2001. Maskiner och inventarier såldes ut och bolaget avvecklades år 2000. Historiken skriven av Sven Jonasson, 2005.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1950 — 2000 Styrelseprotokoll
  Stiftelsehandlingar
  Bolagsstämmoprotokoll
  Bolagsordning
  Registerbevis
  Aktiebok
  Aktiebrev
  Köpekontrakt
  Diverse
 • Serie F 1: Handlingar rörande fordon och drivmedel
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1954 — 1970 Registreringsbevis och deklarationer för brännoljeskatt 1954-1970
  Körjournaler 1955-1970
 • Serie F 2: Handlingar rörande fastigheter
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1942 — 1972 Diverse räkenskapsböcker 1942-1972
  Verifikationer Mon 1943-1944
  Kontrakt och verifikationer Grunden 1944-1945
  Protokoll, ansökningar, avtal och beräkningar Mon 1943-1947
  2 1944 — 1948 Verifikationer rörande fastigheterna
  3 1945 — 1957 Verifikationer rörande fastigheterna, och delvis privata
  4 1955 — 1965 Verifikationer rörande fastigheterna
  5 1966 — 1972 Verifikationer rörande fastigheterna
  6 1963 — 1989 Verifikationer rörande fastigheterna
  7 1987 — 2000 Innehåller även diverse handlingar rörande Mon 6
 • Serie F 3: Ritningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1950 — 1956 Ritningar
  Entreprenader
  2 1956 — 1972 Ritningar
  Entreprenader
 • Serie F 4: Handlingar rörande entreprenader
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1965 — 1979 Handlingar rörande entreprenader
 • Serie F 5: VTG följesedlar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1971 — 1976 Avräkning
  2 1976 — 1979 Avräkningar
  3 1979 — 1982 Avräkning
 • Serie G 1 a: Inventarieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1967 — 1989
 • Serie G 1 b: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1967 — 1974
  2 1974 — 1981
  3 1981 — 1989
  4 1989 — 1993 Även årsboksbilaga, dagbok
  5 1994 — 1996 Även årsboksbilaga, dagbok
  6 1996 — 1997 Även årsboksbilaga, dagbok
  7 1997 — 2000 Även årsboksbilaga, dagbok, inventarielista, kontoutdrag, grundbok
 • Serie G 1 c: Årsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1977 — 1986 Förvaltningsberättelser
  Resultat- och balansräkning
  2 1970 — 1989 Årsredovisningar
  3 1990 — 2000 Årsredovisningar
 • Serie G 1 d: Dagböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1967 — 1989
 • Serie G 2: Skattsedlar och deklarationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1960 — 1989 Skattsedlar och arbetsgivaravgifter 1968-1989
  Deklarationer 1960-1981
  2 1982 — 2004 Deklarationer
  3 1967 — 2000 Deklarationer
  4 1952 — 2000 Nils och Svens självdeklarationer (1952-1968)
  Skattsedlar, arbetsgivaravgifter, kontrolluppgifter 1990-2000
 • Serie G 3: Intäkter
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1968 — 1972
  2 1973 — 1977
  3 1977 — 1978
  4 1984 — 1991
  5 1991 — 1999
 • Serie G 4: Verifikationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1967 — 1968
  2 1968 — 1969
  3 1969 — 1970
  4 1970 — 1971
  5 1971 — 1972
  6 1972 — 1973
  7 1973 — 1974
  8 1974 — 1975
  9 1975 — 1976
  10 1976 — 1977
  11 1977 — 1978
  12 1978 — 1979
  13 1979 — 1980
  14 1980
  15 1980 — 1981
  16 1981 — 1982
  17 1982
  18 1983
  19 1983 — 1984
  20 1984 — 1985
  21 1985 — 1986
  22 1986 — 1987
  23 1987 — 1988
  24 1988 — 1989
  25 1989 — 1990
  26 1990 — 1991
  27 1991 — 1992
  28 1992 — 1993
  29 1993 — 1994
  30 1994 — 1995
  31 1995 — 1996
  32 1996 — 1997
  33 1997 — 1998
  34 1998 — 1999
  35 1999 — 2000
 • Serie G 5: Bankhandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1984 — 2001