Jordbrukarnas Föreningsblad | Årtal: 1956

Arkivbildare: Jordbrukarnas Föreningsblad

Verksamhetsperiod: 1956

Historik arkivbildare:

Jordbrukarnas Föreningsblad var en veckotidning som utgavs av Lantbruksförbundets Tidskrifts AB och var ett organ för lantmännens ekonomiska föreningsrörelse. Jordbrukarnas Föreningsblad verkar vara en av flera föregångare till tidningen Land (Lanthemmet och RLF-tidningen var de andra). Tidningen verkar ha givits ut 1931-1970. Härnösand 1 oktober 2012 Daniel Nordin Arkivchef

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Tidningslägg
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1956