Kamratföreningen i Härnösand | Årtal: 1978 — 1989

Arkivbildare: Kamratföreningen i Härnösand

Verksamhetsperiod: 1978 — 1989

Historik arkivbildare:

Kamratföreningen i Härnösand hette tidigare Sjöbefälsskolans Kamratförening. År 1985 upphörde Sjöbefälsutbildningarna, och ersattes av ett drift- och underhållstekniskt program. Föreningen levde kvar under det nya namnet, Kamratföreningen i Härnösand, fram till 1989 då den slogs samman med kåren för lärarutbildningarna, för att bilda Härnösands studentkår.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1988 — 1989 Även protokoll angående sammanslagningen av kårerna 1989
  Häri ingår kataloger 1985-1989
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1978 — 1989 Balansräkningar
  Revisionsberättelse
  Verksamhetsberättelse
  Verifikationer 1988-1989