Klövåns Flottningsförening | Årtal: 1920 — 1957

Arkivbildare: Klövåns Flottningsförening

Verksamhetsperiod: 1920 — 1957

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

  • Serie G 1: Räkenskaper
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1920 — 1957 Räkenskapsböcker 1920-1925, 1943-1957
    Innehåller även protokollsutdrag från 1920- och1930-talen