Klutmarks Kvarnaktiebolag | Årtal: 1925 — 1958

Arkivbildare: Klutmarks Kvarnaktiebolag

Verksamhetsperiod: 1925 — 1958

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1916 — 1958 Huvudböcker 1932-1958
  Innehåller även inventarieförteckning 1916-1944
  2 1925 — 1958 Kassabok 1925-1932, 1937-1958
  Förmalningsjournal 1955-1956
  Kassaverifikationer 1956-1958