Kramfors Aktiebolag | Årtal: 1700 — 1944

Arkivbildare: Kramfors Aktiebolag

Verksamhetsperiod: 1700 — 1944

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Minnesskrift 1928
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1700 — 1944 Minnesskrift sammanfattad och skriven av Johan Mannerheim 1928 till alla anställda på Kramfors Aktiebolag.
    Häri även minnesskrift från Kramfors Idrottsförening, samt ett reklamhäfte.