Kubikenborgs Aluminium AB (med föregångare) | Årtal: 1937 — 2022

Arkivbildare: Kubikenborgs Aluminium AB (med föregångare)

Verksamhetsperiod: 1937 — 2022

Historik arkivbildare:

Kubal (egentligen Kubikenborg Aluminium AB) är Sveriges enda producent av primäraluminium. Fabriken är belägen i Sundsvall och byggdes 1942 av dåvarande Svenska Aluminiumkompaniet (SAKO), som sedan tidigare hade ett mindre smältverk i Månsbo i Dalarna. Anläggningen kom att ägas av Gränges men såldes vidare och ägs idag av ryska Rusal. Anläggningen förknippades genom årtiondena med svåra miljöproblem som dock minskat med förändrad teknik. Anläggningen är fortsatt en av Sveriges största energiförbrukare och Sveriges enda större utsläppskälla för växthusgasen. Idag producerar anläggningen 134 000 ton aluminium per år. Fabriksbyggnaden är en av Sveriges längsta byggnader. Hälften av det aluminium som produceras levereras till kunder i Sverige och resten till kunder i hela Europa. Den aluminiumoxid som används vid produktionen kommer främst från Jamaica, Spanien och Irland. Spanien har inga egna bauxitgruvor utan importerar detta från Afrika.

Innehållsförteckning:

 • Serie K 2: Skyddsärenden
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1999 Tillbud
  2 1999 — 2001 Arbetsolycksfall med frånvaroskador
  3 1999 — 2001 Arbetsolycksfall utan frånvaroskador
  4 2002 — 2003 Arbetsolycksfall med frånvaroskador
  5 2002 — 2003 Arbetsolycksfall utan frånvaroskador
  6 2002 — 2003 Färdigbehandlade tillbud V2
  7 2003 Tillbud
  8 2004- Tillbud och arbetsskador
  9 — 2003 Tillbudsrapport V1
  10 — 2003 Tillbudsrapport V2
  11 — 2003 Tillbudsrapport Gjuteri
  12 — 2003 Tillbudsrapport UH, V2
  13 1990- Planering arbetsmiljömätningar
  Mätningar
  14 1992- AMS
  15 1992- AMS (Norska)
  16 1997- AMS Mökn
 • Serie M 31: Fastighetshandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 Ritningsförteckning
  2 1962 — 1963 Ritningar över manskapshus
  3 1962 — 1963 Ritningar över manskapshus
  Ventilation
  El
  4 1937 — 1963 Fastigheter köpta av S.A.K.O
  5 Kvarteret Bleckslagaren
  Återkomsthandlingar
  6 Bleckslagaren
  Nybebyggelse
  7 Kryolitfabrik
  8 Båset, Kätten
  Offerter
  9 Båset, Kätten
  Offerter
  10 Båset, Kätten
  P.M.
  11 Båset
  12 Båset
  13 Kätten
  14 Båset, Kätten
  Ritningar
  15 Båset, Kätten
  16 1950-tal Ytonghus
  Programhandlingar
  Värme och Sanitetsanläggning
  17 1950-tal Ytonghus
  Rådjuret, Hjorten
  Entrepenad
  Kontrakt
  18 1950-tal Ytonghus
  Rådjuret, Hjorten
  Ritningar
  19 1950-tal Ytonghus
  Rådjuret, Hjorten
  Diverse
  20 1950-tal Ytonghus
  Rådjuret, Hjorten
  Arbetarnas avlöningar för färdigställande
  21 1950-tal Ytonghus
  Rådjuret, Hjorten
  Korrespondens
  22 1950-tal Ytonghus
  Rådjuret, Hjorten
  Slutbesiktningsprotokoll
  23 1950-tal Ytonghus
  Rådjuret, Hjorten
  H.Stagnell
  24 1950-tal Ytonghus
  Rådjuret, Hjorten
  Diverse
  25 Ytonghus
  Rådjuret, Hjorten
  Tomtkartor
  26 1950-tal Ytonghus
  Rådjuret, Hjorten
  27 Ytonghus
  Rådjuret Nr 14
  28 Brf. Hjorten
  29 Almedal tomt nr. 19
  30 1956 — 1963 Bostäder
  Subventionslåneavtal
  Sundsvall, Avesta
  Korrespondens
  31 1951 — 1960 Bostäder
  Stockholm
  32 Platschef
  Villa
  Professor P. Celsing
  Ritningar
  Diverse
  33 1964 — 1966 Villa Skantze
  34 Tjänstemannavillor
  35 S.A.K.O.s egna bostadsfastigheter
 • Serie O 241: Bostadssektionen
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1958- Stiftelsen Egna bostäder
  Äldre bostadshandlingar
  2 1970 — 1980 Egna Bostadsstiftelsen
  Fastighetstaxering
  3 1972- Egna bostäder
  Räkningar för El-Vatten och sophämtning
  4 1975- Ungkarlslägenheter Brf. Metallen
  Meddelanden, löner, mm
  5 1975 — 1985 Ungkarlslägenheter Brf. Metallen
  Hyreshöjningar
  6 1975- Bostadsansökningar
  Tilldelning av lägenheter
  Bostadsprognoser
  7 1978 — 1980 Hyror;
  Avdragslistor och bokföringsorder
  Egna Bostäder och Ungkarlslägenheter
  8 1981- Hyror;
  Avdragslistor och bokföringsorder
  Egna Bostäder och Ungkarlslägenheter
  9 1984 — 1985 Hyror;
  Avdragslistor och bokföringsorder
  Egna Bostäder och Ungkarlslägenheter i Brf. Metallen
  10 1986 Hyror;
  Avdragslistor
  Bokföringsorder
  11 1997 SAKOs Bostadsstiftelse
  12 1998 SAKOs Bostadsstiftelse
  13 1969 — 2013 SAKOs Bostadsstiftelse
  14 1976 Simhallen
  15 1977 Ombyggnad, Ritningar mm
  Klädföråd, Simhall, Prov. Omklädningsrum
  Omklädningsrum, Entreprenörer
  16 1977 — 1979 Projekt; Utbyggnad av personalrum
  Tillbyggnad av duschrum och utökning av klädskåpsplatser i simhallen
  Ritningar
  Protokoll
  17 1975- Ritningar över personalanläggningar (Städområden)
  18 1976- Inventarieförteckningar
  19 1972 — 1976 Västernorrlands Läns Fastighetsägarförening
  Hyresberäkningar mm
  20 1987 — 1988 Avslutade bostadsärenden;
  Hjorten 5 (sålt 1 st)
  Östermovägen 6 (NH)
  Fridhemsgatan 65 A (M T)
  21 1965- Omräkningar
  Avräkningar
  22 1975 Värdeintyg från bostadsrättsföreningar
  23 1975 Överlåtelsehandlingar
  24 1975 — 1985 Underlag för handlingar till adv. Aldén, Stockholm
 • Serie O 282: Skyddsektionen
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1951 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  2 1952 — 1953 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  3 1954 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  4 1957 — 1959 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  5 1959 — 1967 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  6 1963 — 1964 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  7 1966 — 1967 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  8 1968 — 1969 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  9 1970 — 1971 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  10 1971 — 1972 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  11 1972 — 1973 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  12 1974 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  13 1975 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  14 1976 — 1977 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  15 1980 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  16 1981 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  17 1981 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  18 1982 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  19 1982 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  20 1983 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  21 1983 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  22 1984 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  23 1984 — 1985 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  24 1985 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter
  25 1985 — 1986 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter
  26 1986 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter
  27 1987 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter
  28 1987 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter
  29 1988 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter
  30 1989 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter
  31 1990 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter
  32 1990 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter
  33 1990 — 1995 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter
  34 1991 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter
  35 1991 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter
  36 1992 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter
  37 1992 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter
  38 1993 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter
  39 1994 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter
  40 1994 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter
  41 1995 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter
  42 1995 — 1997 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter
  43 1996 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter
  44 1997 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter
  45 1997 — 2005 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter
  46 1998 Olycksfall
  Skaderapporter
  Arbetsskador/Tillbud
  Interna rapporter