Länsförsäkringar, Västernorrland | Årtal: 1843 — 1992

Arkivbildare: Länsförsäkringar, Västernorrland

Verksamhetsperiod: 1843 — 1992

Historik arkivbildare:

Västernorrlands Läns Brandstodsbolag bildades 1843 men verksamheten kom igång först 1844. Som framgår av namnet har bolagets verksamhet omfattat försäkringar. Bolaget har bytt namn två- tre gånger under sin 150-åriga tillvaro. Idag är namnet Länsförsäkringar Västernorrland.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1843 — 1944
  2 1845 — 1846
  3 1846 Med bolagsstämmoprotokoll
  4 1847
  5 1848 Med bolagsstämmoprotokoll
  6 1849
  7 1850 Med bolagsstämmoprotokoll
  8 1851
  9 1852 Med bolagsstämmoprotokoll
  10 1853
  11 1854 Med bolagsstämmoprotokoll
  12 1855
  13 1856 Med bolagsstämmoprotokoll
  14 1857
  15 1858 Med bolagsstämmoprotokoll
  16 1859
  17 1860 Med bolagsstämmoprotokoll
  18 1861
  19 1862 Med bolagsstämmoprotokoll
  20 1863
  21 1864 Med bolagsstämmoprotokoll
  22 1865
  23 1866 Med bolagsstämmoprotokoll
  24 1867
  25 1868 Med bolagsstämmoprotokoll
  26 1869
  27 1870 Med bolagsstämmoprotokoll
  28 1871
  29 1872 Med bolagsstämmoprotokoll
  30 1873
  31 1874 Med bolagsstämmoprotokoll
  32 1875
  33 1876 Med bolagsstämmoprotokoll
  34 1877
  35 1878 Från 1878 hålls ordinarie bolagsstämma varje år. Protokollböckerna innehåller därför både direktions- och bolagsstämmoprotokoll.
  36 1879
  37 1880
  38 1881 Under år 1881 upphör direktionen och ersätts av styrelse.
  39 1882
  40 1883
  41 1884
  42 1885
  43 1886
  44 1887
  45 1888
  46 1889
  47 1890
  48 1891
  49 1892
  50 1893
  51 1894
  52 1895
  53 1896
  54 1897
  55 1898
  56 1899
  57 1900
  58 1901
  59 1902
  60 1903
  61 1904
  62 1905
  63 1906
  64 1907
  65 1908
  66 1909
  67 1910
  68 1911
  69 1912
  70 1913
  71 1914
  72 1915
  73 1916
  74 1917
  75 1918
  76 1919
  77 1920
  78 1921
  79 1922
  80 1923
  81 1924
  82 1925
  83 1926
  84 1927
  85 1928
  86 1929
  87 1930
  88 1931
  89 1932
  90 1933 1 maj- 31 december. Brandstodsår blir lika med kalenderår.
  91 1934
  92 1935
  93 1936 Del 1
  94 1936 Del 2
  95 1937 Del 1
  96 1937 Del 2
  97 1938 Del 1
  98 1938 1
  99 1939
  100 1940
  101 1941 Del 1
  102 1941 Del 2
  103 1942 Del 1
  104 1942 Del 2
  105 1943 Del 1
  106 1943 Del 2
  107 1944 Del 1
  108 1944 Del 2
  109 1945 Del 1
  110 1945 Del 2
  111 1946 Del 1
  112 1946 Del 2
  113 1947 Del 1
  114 1947 Del 2
  115 1948 Del 1
  116 1948 Del 2
  117 1949 Del 1
  118 1949 Del 2
  119 1950 Del 1
  120 1950 Del 2
  121 1951 Del 1
  122 1951 Del 2
  123 1952 Del 1
  124 1952 Del 2
  125 1953 Del 1
  126 1953 Del 2
  127 1953 Del 3
  128 1953 Del 4
  129 1954 Del 1
  130 1954 Del 2
  131 1954 Del 3
  132 1955 Del 1
  133 1955 Del 2
  134 1955 Del 3
  135 1956 Del 1
  136 1956 Del 2
  137 1956 Del 3
  138 1957 Del 1
  139 1957 Del 2
  140 1957 Del 3
  141 1957 Del 4
  142 1958 Del 1
  143 1958 Del 2
  144 1959 Del 1
  145 1959 Del 2
  146 1960 Del 1
  147 1960 Del 2
  148 1961 Del 1
  149 1961 Del 2
  150 1962
  151 1963 — 1967
  152 1968 — 1971
  153 1972 — 1976
  154 1977 — 1980
  155 1981 — 1983
  156 1984 — 1985
  157 1986
  158 1987 Del 1
  159 1987 Del 2
  160 1988
  161 1989 Del 1
  162 1989 Del 2
  163 1990 Del 1
  164 1990 Del 2
  165 1991
  166 1992
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1843 — 1844
  2 1845 — 1846
  3 1845 — 1868 Adressförteckning över samtliga brandstodskommittéordföranden i Västernorrlands Län
  4 1848 — 1850
  5 1851 — 1853
  6 1854 — 1855
  7 1856 — 1857
  8 1858 — 1859
  9 1860 — 1861
  10 1862 — 1863
  11 1864 — 1865
  12 1866 — 1867
  13 1868 — 1870
  14 1877 Inkomna brev
  15 1878 Inkomna brev
  16 1879 Inkomna brev
  17 1880 Inkomna brev
  18 1887 — 1898 Kopiebok november 1887- augusti 1898
  19 1937 — 1945 Inkomna cirkulär
  20 1946 — 1957 Inkomna cirkulär
  21 1953 — 1962, 1977 Utgående cirkulär
  22 1960 In- och utgående skrivelser
  23 1962 In- och utgående skrivelser
  24 1963 In- och utgående skrivelser
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1844 — 1973 Försäkringshandlingar 1844-1905
  Prov på olika typer av brandbrev 1900-1973
  2 1935 — 1973 Fastighetshandlingar: Tomt nr 2 och 3 KV Adjunkten 1935-1936, 1969-1970, 1973
  Öviksbygget 1965-1968
  3 1844 — 1959 Verksamhetsberättelser 1844-1959
  Tryckta kungörelser rörande uteslutna försäkringar 1883-1932
  4 1899 — 1952 Verksamhetsberättelser mm
  5 1953 — 1967 Verksamhetsberättelser mm
  6 1880 — 1912 Domstolshandlingar mm
  7 1913 — 1963 Domstolshandlingar mm
  8 1893 — 1977 Registreringar, resolutioner och övriga handlingar rörande bolagets reglemente 1893-1938
  Rapporter till försäkringsinspektionen med flera myndigheter 1915-1977
  9 1881 — 1979 Brandutredningar samt förteckningar över brandskador 1881-1929
  Handlingar rörande kronouppbörd och brandstodsmedel 1899-1973
  Premiesatser 1950, 1979
  Tariffområden u.å.
  10 1879 — 1974 Förteckning över verlställighetsåtgärder 1879-1893
  Kontrakt och köpebrev 1887-1918
  Diverse korrespondens 1892-1925
  Inteckningar, skrivelser och gravationsbevis 1893-1898, 1909
  Debiteringslängd 1912-1913
  Handlingar rörande kommittéordföranden som innehaft uppdraget i minst 25 år 1935-1936, 1943
  Traktamentersättningar mm til styrelse och revisorer
  Personhandlingar rörande Erik Nordin och Jonas Alexandersson 1938-1941, 1972-1974
  11 1882 — 1925 Kommittéprotokoll från Ljungan, Vivsta, Kramfors, Skogs, Ådals och Mellansels fögderier
  12 1949 — 1989 Bilagor till AU-protokoll 1986-1989
  Säljtävlingar och Mallorcaresan 1967-1969
  Instruktion för brandstodskommitté 1951
  Tariffer för Västernorrlands brandstodsbolag 1949-1960
  Årsredovisningar 1978-1979
  Handlingsplan 1984-1986
  Fotografier vid bolagets utställning vid hushållningssällskapets 150-års jubileum, föredrag, tal och menyer 1952-1954
  13 1969 — 1980 KOFÖ-systemet 1970
  Systemhandbok 1970
  Verksamhetsberättelse från försäkringstjänstemannaförbundet 14 november 1969- 31 mars 1970
  DDB- Distribuerad Databehandling dokumentation från pilotverksamheten hos länsförsäkringar Uppsala 1980
  14 1943 — 1944 Korrespondens angående inbjudan till 100-års jubileum 1944
  Korrespondens om minnesplakett till 100-års jubileum 1943-1944
  Tal vid jubileumsmiddagen 1944
  Tidningar som nämner 100-års jubileét 1944
  Minnesplakett, inbjudningskort, menyer, bordsplaceringar mm
  15 1845 — 1966 Arbetsmaterial om festskriften till 100-års jubileum, tackskrivelser för minnesskriften från 100-års jubileét 1944
  Korrespondens till tryckerier om festskriften, namnlistor för storleksberäkning av festskriften 1943-1944
  Handlingar från bolagets början, kort historik, revisionsberättelse 1845
  Kungörelse om bolagets bildande, formulär till protokoll vid undersökning efter timad brandskada 1878
  Förhandling med länets sockenbolag om samgående 1938-1949
  Tjänstegöringsbetyg 1940-1966
  Korrespondens om medaljer 1935-1949 samt Pro Patria kungörelse
  16 1932 — 1952 Tidningsklipp
  17 1953 — 1966 Tidningsklipp
  18 1934 — 1990 Reklamklipp samt menyer
  19 1935 — 1936 Fotografier samt tidningar angående uppförandet av Länsförsäkringars hus i Härnösand samt diverse fotografier utan år
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1844 — 1847
  2 1848 — 1850
  3 1852 — 1854
  4 1855 — 1857
  5 1858 — 1860
  6 1861 — 1863
  7 1864 — 1867
  8 1868 — 1873
  9 1874 — 1879
  10 1880 — 1886
  11 1887 — 1893
  12 1894 — 1900
  13 1901 — 1907
  14 1908 — 1914
  15 1915 — 1923
  16 1924 — 1929
  17 1930 — 1934
  18 1935 — 1939
  19 1940 — 1945
  20 1946 — 1949
  21 1950 — 1953
  22 1950 — 1962 Häri även inventarium 1950-1962
  23 1957 — 1960
  24 1961 — 1964 Häri även inventarium 1963-1964
  25 1965 — 1967 Häri även inventarium
  26 1968 — 1970 Huvudbokskort
  27 1971 — 1972
  28 1973 — 1974
  29 1975
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1888 — 1900
  2 1901 — 1911
  3 1912 — 1921
  4 1922 — 1930
  5 1931
  6 1932
  7 1933
  8 1934
  9 1935
  10 1936
  11 1937
  12 1938
  13 1939
  14 1940
  15 1941
  16 1942
  17 1943
  18 1944
  19 1945
  20 1946
  21 1947
  22 1948
  23 1949
  24 1950
  25 1951
  26 1952
  27 1953
  28 1954
  29 1955
  30 1956
  31 1957
  32 1958
  33 1959
  34 1960
  35 1961
  36 1962
  37 1963
  38 1964
  39 1965
  40 1966
  41 1967
  42 1968
  43 1968 — 1972
  44 1973 — 1976
 • Serie G 3: Verifikationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1881 1-526
  2 1951 1-1002
  3 1951 1003-1885
  4 1951 1886-2779
  5 1951 2780-3663
  6 1952 1-1000
  7 1952 1001-1900
  8 1952 1901-2800
  9 1952 2801-3667
  10 1953 1-1000
  11 1953 1001-2000
  12 1953 2001-3000
  13 1953 3001-3941
  14 1954 1-900
  15 1954 901-1800
  16 1954 1801-2700
  17 1954 2701-3695
  18 1955 1-800
  19 1955 801-1600
  20 1955 1601-2400
  21 1955 2401-3300
  22 1955 3301-4213
  23 1956 1-800
  24 1956 801-1600
  25 1956 1601-2400
  26 1956 2401-3300
  27 1956 3301-4288
  28 1957 1-800
  29 1957 801-1600
  30 1957 1601-2400
  31 1957 2401-3200
  32 1957 3201-4000
  33 1957 4001-4928
  34 1958 1-800
  35 1958 8001-1600
  36 1958 1601-2400
  37 1958 2401-3200
  38 1958 2401-4000
  39 1958 4001-4586
  40 1959 1-800
  41 1959 801-1600
  42 1959 1601-2400
  43 1959 2401-3200
  44 1959 3201-4000
  45 1959 4001-4569
  46 1960 1-800
  47 1960 801-1600
  48 1960 1601-2400
  49 1960 2401-3200
  50 1960 3201-4000
  51 1960 4001-4902
  52 1961 1-800
  53 1961 801-1600
  54 1961 1601-2400
  55 1961 2401-3200
  56 1961 3201-4000
  57 1961 4001-4800
  58 1961 4801-5353
  59 1962 1-800
  60 1962 801-1600
  61 1962 1601-2400
  62 1962 2401-3200
  63 1962 3201-4000
  64 1962 4001-4800
  65 1962 4801-5752
  66 1963 1-800
  67 1963 801-1600
  68 1963 1601-2400
  69 1963 2401-3200
  70 1963 3201-4000
  71 1963 4001-4900
  72 1963 4901-6064
  73 1964 1-700
  74 1964 701-1400
  75 1964 1401-2100
  76 1964 2101-2800
  77 1964 2801-3621
  78 1965 1-800
  79 1965 801-1600
  80 1965 1601-2400
  81 1965 2401-3200
  82 1965 3201-4179
  83 1966 1-800
  84 1966 801-1599
  85 1966 1600-2400
  86 1966 2401-3200
  87 1966 3201-4000
  88 1966 4001-4627
 • Serie G 4: Oförtecknade räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning