Lärarhögskolans studentkår i Härnösand | Årtal: 1964 — 1990

Arkivbildare: Lärarhögskolans studentkår i Härnösand

Verksamhetsperiod: 1964 — 1990

Historik arkivbildare:

Redan 1842 startade lärarutbildningar i Härnösand. När Folkskoleseminariets elevkår bildades har inte framgått men materialet börjar 1964. År 1968 bytte föreningen namn till Lärarhögskolans studentkår. Dess material sträcker sig fram till 1989, då den slogs samman med de tekniska utbildningars Kamratförening och bildade Härnösands studentkår.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1964 — 1989 Mötesprotokoll
  2 1969 — 1978 Styrelseprotokoll
  3 1978 — 1988 Styrelseprotokoll 1982-1985
  Versamhetsberättelser och budgetförslag 1978-1988
  4 1985 — 1989 Styrelseprotokoll
  Kårfullmäktigeprotokoll
  Sociala utskottets protokoll
 • Serie B 1: Kårtidningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1974 — 1978 ”Blottaren”
  1974: 2, 4, 5
  1975: 2, 3
  1976: HT 1-4 VT 1, 4
  1977: HT 1-4 VT 1-4
  1978: HT 1-3 VT 1-2
  2 1979 — 1986 ”Blottaren”
  1979: VT 1, 3
  1980: HT 2 VT 1-2
  1981: 1-2
  1983: HT 1 VT 2
  ”Kårvetten”
  1986: 1-5
  3 1984 — 1990 Skolkataloger
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1980 — 1989 Kårordförandens pärm 1982-1988
  Arbetsuppgifter
  Fullmakter
  Intyg
  Representanter i styrelsen 1980-1989