Lars Ljungdahl AB | Årtal: 1970 — 1986

Arkivbildare: Lars Ljungdahl AB

Verksamhetsperiod: 1970 — 1986

Historik arkivbildare:

SÄFs Industri och Byggvaru AB (1970-1992) grundades 1970 av bland annat Medelpads skogsägareförening. Bolaget grundades som ett dotterbolag till Norrskog som är en godsägare i mellersta Norrland. Bolaget bytte i november 1988 namn till SAEF AB. Lars Ljungdahl AB är ett dotterbolag till SÄFs Industri och Byggvaru AB (se separat arkivförteckning). SÄFs Industri och Byggvaru AB bedriver verksamhet vid sågverken i Stöde och Östavall, vid Handelsträdgården i Bergsåker, Byggvaruavdelningen i Sundsvall och Virkesterminalen i Lugnvik. Styrelsen har sitt säte i Sundsvall.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1977 — 1986 Häri även bolagsordning
 • Serie F 1: Bolagshandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1977 — 1986 Skuldebrev
  Hyreskontrakt
  Avtal och lagfarter
  Inteckningar
  Registreringsärenden
  Taxeringsärenden
  Finanseringsfrågor
  Skattemål
  Övrigt
 • Serie F 2: Utredningar vid SÄF:s övertagande
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1976 — 1978 Köpehandlingar
  Offeciellt bokslut
  Preliminärt bokslut
  Ivar Claesson:s PM
  Egna rapporter
  Bokslutsanalyser
  Kontoplaner
  Övrigt
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1977 — 1986 Även förvaltningsberättelser och revisionsberättelser
  2 1976 — 1986 Kundreskontra med inkomstuppgifter 1976-1981
  Deklarationer 1977-1986
  Leveranser 1976-1977
 • Serie G 2: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1970 — 1975
  2 1975 — 1979
  3 1979 — 1983 Saknas
  4 1983 — 1986 Saknas