Ledingeåns-Finnåns Flottningsförening | Årtal: 1904 — 1968

Arkivbildare: Ledingeåns-Finnåns Flottningsförening

Verksamhetsperiod: 1904 — 1968

Historik arkivbildare:

Föreningen hade sitt säte i Sollefteå Kommun och verksamheten omfattade följande vattendrag; Ledingeån- Finnåns vattendrag med bivattendragen Runån och Kälån till utloppet i Helgumssjön. Graningevattendragen från och med Ledingesjön till och med Bjursjön, Spångsjön och Kroksjöbäckens översta timmeravlägg ca 1 km ovan landsvägsbron på vägen Graninge-Viksjö. 1968 utsågs ingen styrelse och inga revisorer för föreningen eftersom inget virke anmälts till flottning. Efter detta finns inga spår av någon fortsatt verksamhet. Historiken utredd 14 september 2007 av Daniel Nordin Arkivchef

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1943 — 1968 Styrelseprotokoll och protokoll från ordinarie stämma 1950-1968
  Reglemente för Ledingeån- Finnås Flottningsförening fastställt av Konungens Befallningshavande i Västernorrlands Län 27 april 1943
  Revisionsberättelser, styrelseberättelser, skrivelser, arbetsgivaruppgifter, verifikationer 1962-1966
  2 1904 — 1909 Revisionsberättelser, styrelseberättelser, skrivelser, arbetsgivaruppgifter, verifikationer 1967
  Räkenskapsböcker 1904-1909
  3 1907 — 1962 Timmerböcker 1907-1924
  Räkenskapsbok 1932
  Kassabok och huvudbok 1967
  4 1963 Räkenskapsbok
  5 1964
  6 1965
  7 1966