Liljegren, J.E., Byggnads AB:s Pensionsstiftelse | Årtal: 1971 — 1972

Arkivbildare: Liljegren, J.E., Byggnads AB:s Pensionsstiftelse

Verksamhetsperiod: 1971 — 1972

Historik arkivbildare:

Liljegren, J.E., Byggnads AB:s Pensionsstiftelse bildades som en efterträdare till den tidigare ”Byggnadsingenjör. J.E. Liljegren AB:s fria Pensionsstiftelse m.fl.” 1971. Stiftelsen hade till uppgift att förvalta och utbetala kapital till pensionsberättigade inom företaget. Stiftelsen tycks ha upphört med sin verksamhet i samband med att Hallström och Nisses köpte J.E. Liljegren Byggnads AB hösten 1973. Stiftelsen hade sitt säte i Arlöv.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Styrelseprotokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1971 — 1972 Mapp
  Styrelseprotokoll, korrespondens 1970-1972
  Försäkringsbrev 1971-1974
  Revisionsberättelser och sammandrag av räkenskapsår 1971-1974