Ljusdals Folkbank | Årtal: 1898 — 1914

Arkivbildare: Ljusdals Folkbank

Verksamhetsperiod: 1898 — 1914

Historik arkivbildare:

Bankens verksamhet startade 1897 och ombildades till AB Ljusdals Folkbank 1899. Rörelsen tillgodosåg den mindre omsättningen i Ljusdals socken med omnejd. Banken övertogs 1913 av Sundsvallsbanken.

Innehållsförteckning: