Logarvare- och Carduansmakareämbetet | Årtal: 1805 — 1846

Arkivbildare: Logarvare- och Carduansmakareämbetet

Verksamhetsperiod: 1805 — 1846

Historik arkivbildare:

Logarvare- och Carduansmakareämbetet bildades 1805 i Härnösand. Även Piteå carduansmakare och Logarvare hörde till Härnösand i skråhänseende. Verksamheten bestod i bland annat att genom garvning bereda skinn till läder. Ämbetet lämnade 1848 över sina tillgångar till förenade hantverks- och Fabriksföreningen för vård och förvaltning.

Innehållsförteckning:

  • Serie A 1: Protokoll
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1805 — 1846