Lonings Byggnadsförening u.p.a. | Årtal: 1931 — 1975

Arkivbildare: Lonings Byggnadsförening u.p.a.

Verksamhetsperiod: 1931 — 1975

Historik arkivbildare:

Föreningen bildades 1923 och 1924 tillträdes den egna fastigheten. Föreningen var belägen i Indals församling, Indals-Lidens kommun, nuvarande Sundsvalls kommun. Verksamheten omfattade lokaluthyrning till Lonings Handels AB. Föreningen upphörde på 1970-talet.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1951 — 1979 Styrelseprotokoll -och Berättelser med bilagor
  Verifikationer
  Handlingar rörande Östloning 3:23
  Deklarationshandlingar 1967, 1969-1975, 1978-1979
  Hyresavtal
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1931 — 1965 I huvudboken ingår inventarium 1931-1939. Häri även andelsbevis nr 077 och 252 1923.
  Verksamhets- och revisionsrapporter 1923-1964, skattsedlar 1949-1965, deklarationer 1960-1962 och registreringshandlingar 1965.