Lonings Handels AB | Årtal: 1895 — 1966

Arkivbildare: Lonings Handels AB

Verksamhetsperiod: 1895 — 1966

Historik arkivbildare:

Enligt styrelseberättelsen av år 1914, grundades Lonings Handel 1890 och ombildades till aktiebolag 1907. Lonings Handel hade filial i Sunås i slutet på 1880-talet enligt inventarielistor från 1897-1899. verksamheten omfattade lanthandel. Lonings Handels Ab var belägen i Indals församling, Indals-Lidens kommun, nuvarande Sundsvalls kommun. Verksamheten upphörde på 1960-talet. Butikslokalen ägdes av Lonings Byggnadsförening u.p.a.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokollsbok
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1950
 • Serie B 1: Brevböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1941 — 1944 4/9 1941 – 1/6 1944
  2 1944 — 1945 3/6 1944 – 13/10 1945
  3 1946 — 1949 3/1 1946 – 10/2 1949
 • Serie D 1: Inventarieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1950 — 1954, 1965 — 1966 Häri även inventarieförteckningar för filialen i Sunås 1897, 1988
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1895 — 1966 Korrespondens 1895-1964
  Registreringshandlingar 1925-1966
  Häri även ämnesordnade handlingar (F 1)
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1911 — 1965 Ingår i E 1:1.
  Verksamhets- och revisionsberättelser 1911-1965.
  Aktiebrev nr 214, 268 mm.
  1921-1963 enstaka år.
  Medlemsböcker i Hakonbolaget 1949, 1959.
  Handlingar rörande arbetsgivareuppgifter 1949-1964.
 • Serie G 1: Inventarium
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1957 Ingår i G 3:9
  1 1908 — 1942
  2 1942 — 1952
 • Serie G 2: Huvud- och avräkningsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1895 — 1899 Avräkningsbok 1895-1899
  Huvudbok 1896-1899
  2 1897 — 1903 Avräkningsbok
  3 1898 — 1908 Avräkningsböcker
  4 1908 — 1917 Avräkningsböcker
  5 1918 — 1929 Avräkningsböcker
  6 1929 — 1938 Huvudbok 1929-1938
  Avräkningsbok 1930-1935
  7 1936 — 1943 Avräkningsbok 1936-mars 1940
  Huvudbok 1939-1943
  8 1944 — 1963 Huvudböcker 1944-1963
 • Serie G 3: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1896 — 1914
  2 1914 — 1931
  3 1932 — 1936
  4 1937
  5 1938 — 1940
  6 1941 — 1943
  7 1943 — 1945
  8 1945 — 1951
  9 1952 — 1965 Häri även inventarium i 1957 års kassabok
 • Serie G 4: Journaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1925 — 1931 1925 – September 1931
  2 1931 — 1936 Oktober 1931 – 1936
 • Serie G 5 A: Leverantörsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1897 — 1914 Kladdböcker
  2 1909 — 1914
  3 1915 — 1920
  4 1915 — 1925 Oktober 1915 – 1925
  5 1920 — 1923
  6 1924 — 1927
  7 1925 — 1933 Kladdböcker
  8 1928 — 1930
  9 1931 — 1936 Kladdbok 1934-1936
  10 1937 — 1940
  11 1941 — 1943
  12 1944 — 1945
 • Serie G 5 B: Kundböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1897 — 1900 1897 – Mars 1900
  2 1900 — 1902 April 1900 – 1902
  3 1903 — 1912 1903 – Februari 1912
  4 1912 — 1914 Mars 1912 – Juli 1914
  5 1914 — 1917 Mars 1914 – September 1917
  6 1918 — 1922
  7 1923 — 1924
  8 1927 — 1929 1927 – November 1929
  9 1929 — 1933 November 1929 – Augusti 1933
  10 1933 — 1936 September 1933 – 1936
  11 1939 — 1945 December 1939 – 1945
 • Serie G 5 C: Bodkladdar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1914 — 1933 Kundregister för bodkladdarna
  2 1898 — 1904 April 1898 – September 1904
  3 1904 — 1908 Mars 1904 – April 1908
  4 1908 — 1915 Maj 1908 – Augusti 1915
  5 1913 — 1921 Maj 1913 – December 1921
  6 1921 — 1927 Juli 1921 – Oktober 1927
  7 1927 — 1933 Oktober 1927 – 1933
  8 1933 — 1936 Oktober 1933 – 1936
  9 1937 — 1939
 • Serie G 6: Verifikationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1941, 1959
  2 1959
  3 1959
  4 1959
  5 1965
  6 1965
 • Serie G 7: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1908 — 1963 Reversbok 1908-1921. Häri även osökra fordringar 1911-1920
  Växel- och reversbok 1921-1939
  Utdelninslistor för återbäring 1939-1963
  2 1938 — 1952 Växel- och reversbok 1938-1952
  Avräkningsböcker för omsättningsskatt 1941-1946