Lunde Varv och Verkstads AB m. fl. | Årtal: 1928 — 1989

Arkivbildare: Lunde Varv och Verkstads AB m. fl.

Verksamhetsperiod: 1928 — 1989

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Ritningar och ritningsförteckningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 NYB 21
  Färja 61/309 Ritningsförteckningar
  2 1978 NYB 21
  Ritning A-O-3369, A-1-3300 till 3391
  3 1978 NYB 21
  Ritning A-2-3307 till 3382
  4 1978 NYB 21
  Ritning A-3-3303 till 3388
  5 1978 NYB 21
  Ritning FA-1-3332
  6 Övriga handlingar rörande 61/309
  7 1972 — 1974 Färga 62/300 Ritningsförteckningar
  samt handlingar från varvsindustris standardcentral (1972)
  8 1974 — 1975 Ritning A-1-2154 till 2225
  9 1975 Ritning A-1-2170
  10 1974 — 1975 Ritning A-2-2156 till 2212
  11 1975 Ritning A-3-2173 till 2224
  12 1974 — 1975 Ritning A-4-2160 till 2226
  13 1964 — 1973 Övriga ritningar rörande 62/300;
  Långskeppsvägare för sektion I, II, III och IV från Kalmar Varv 1973
  Däck och bordläggning (statens vägverk) 1974
  Lunde Varv – djup i meter vid medelvattenstånd av E. Janson 1971
  Vattentank (Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen) 1964
  Tvärskeppsvebbar och skott (statens vägverk) 1973
  Diverse ritningar utan beteckningar och år.
  14 1972 — 1975 Torped- och robotbärjningsfartyget ”Pigvinen”
  Ritning A-1-1234 till 1860
  15 1973 — 1974 Bilfärga 61/297, ritningsförteckning u.å.
  Skylt (A-4-2091) 1974
  Påläggsfläns NT25 (A-4-2071) 1973
  Utslagstabell för spant 1973
  Måttskiss på Marint Aggregat 1973
  Okänd ritning 1974
  16 1972 — 1974 Bilfärga 61/297
  Ritning A-1-2001 till A-1-2117
  17 1972 — 1974 Bilfärga 61/297
  Ritning A-2-2000A till 2116
  18 1973 — 1974 Bilfärga 61/297
  Ritning A-3-2017 till 2095
  19 1972 — 1974 Bilfärga 61/297
  Ritning A-4-2010 till 2097A
  20 1975 — 1976 Bilfärga 61/299
  Ritningsförteckning;
  Rör- och armaturförteckning 1975-1976
  Maskinutrustning 1976
  Matrielförteckning u.å.
  21 1975 — 1976 Bilfärga 61/299
  Ritning A-1-23 till 2376
  22 1975 — 1976 Bilfärga 61/299
  Ritning A-2-2305 till 2383
  23 1975 — 1976 Bilfärga 61/299
  Ritning A-3-2306 till 2386
  24 1975 — 1976 Bilfärga 61/299
  Ritning A-4-2304 till 2382
  25 u.å. Övrigt till 61/299
  26 1978 — 1979 Bastransportbåt NYB 202-206
  Ritningsförteckningar m.m.
  27 1978 — 1979 Bastransportbåt NYB 202-206
  Ritning A-1-3500 till 3622
  28 1978 — 1981 Bastransportbåt NYB 202-206
  Ritning A-2-???? till 3638
  Tabell över mått
  29 1978 — 1979 Bastransportbåt NYB 202-206
  Ritning A-3-3519 till 3635
  30 1978 Bastransportbåt NYB 202-206
  Ritning A-4-3520 till 3602
  31 1978 Bastransportbåt NYB 202-206
  Ritning A-0-3526 (rulle)
  32 1977 — 1979 Bastransportbåtlinjer 1977
  Skiss på motorinstallation med silentblock 1978
  Skiss på ventilation bränsletankar u.å.
  Skiss på fläns för justering av propelleraxel-installation i bastransportbåtar 1979
  6 ritningar utan benämning och år
  33 1979 Ledarmotorbåt 96 NYB 207
  Ritningsförteckning, rör och armaturförteckning 1979 m.m.
  34 1979 Ledarmotorbåt 96 NYB 207
  Ritning A-0-3902 och A-0-3926 (rulle)
  35 1979 Ledarmotorbåt 96 NYB 207
  Ritning A-1-3903 till 4031
  36 1978 — 1979 Ledarmotorbåt 96 NYB 207
  Ritning A-2-3908 till 4028
  37 1979 Ledarmotorbåt 96 NYB 207
  Ritning A-3-3900 till 4032
  38 1979 Ledarmotorbåt 96 NYB 207
  Ritning A-4-3980 till 4021
  39 1978 — 1979 Övriga ritningar rörande Ledarmotorbåt 96 NYB 207
  40 u.å. Snabbåt NYB 210
  Måttabeller
  41 1978 Snabbåt NYB 210
  Ritning A-0-4100
  42 1979 Snabbåt NYB 210
  Ritning A-1-4104 till 4169
  43 1979 Snabbåt NYB 210
  Ritning A-2-4106 till 4179
  44 1979 Snabbåt NYB 210
  Ritning A-3-4121 till 4174
  45 1979 Snabbåt NYB 210
  Ritning A-4-4139
  46 1977 — 1978 Snabbåt NYB 210
  Övrigt (sjöfartverket) 3 ritningar
  47 1980 Färja 61/311 NYB 211
  Ritningsförteckning och andra förteckningar
  48 1979 — 1980 Färja 61/311 NYB 211
  Ritning A-1-4200 till 4300
  49 1979 — 1980 Färja 61/311 NYB 211
  Ritning A-2-4215 till 4304
  50 1979 — 1980 Färja 61/311 NYB 211
  Ritning A-3-4205 till 4305
  51 1979 — 1980 Färja 61/311 NYB 211
  Ritning A-4-4206 till 4281
  52 1979 — 1980 Övriga ritningar NYB 211
  A-0-4213 till 4258
  A-0-4268
  A-1-4219
  Statens vägverk Färga 54*13,7 m
  Halon 1301 Systems Engine Rooms 1980
  Statens vägverk Däck- och bordläggning Aquam.o. Säffle
  53 u.å. Färga 62/313 NYB 212
  Ritnings och materialförteckningar
  54 1979 Färga 62/313 NYB 212
  Ritning A-1-4300 till 4342
  55 1979 Färga 62/313 NYB 212
  Ritning A-2-4304 till 4346
  56 1979 Färga 62/313 NYB 212
  Ritning A-3-4310 till 4348 och 4312 till 4349
  57 1963 — 1976 Transportbåt 242-255, 258-265, 262-265, 274-276
  Transportbåt större för KA ritningsförteckningar och utslagstabeller 1963-1976
  Installationsritningar Radioanläggningen större transportbåtar 1957-1974
  58 1959 — 1973 Ritningar Transportbåt TYP 200 (Marinen samt AB Bröderna Larssons Varv och Mekaniska Verkstad)
  59 1978 — 1980 Bastransportbåt NYB 201-206
  Ritning A-1-3517 till 3636
  Ritning A-2-3609 till 3633
  Ritning A-3-3536 till 3604
  Ritning A-4-3616
  60 1970 — 1973 Ritningar NYB 242-255 Transportbåtar KA (Kungliga Marinförvaltningen och Marinvarvet Fårösund)
  F1176-000051 till 1176-100600
  F1176-300607 till 1176-300609
  F1176-200003 till 1176-200603
  F1176-300093 till 1176-300608
  F1176-400144 till 1176-400605
  samt (Lunde Varv) A-4-835-837
  61 Ritningar NYB 262/277
  Kojer med detaljer 406-34 (AB Bröderna Larsson Varv och Mekverkstad Kristinehamn)
  Ventilator 337A-A-6 (Kungliga Marinförvaltningen)
  F1103-086591-2 och F1112-101131
  62 1976 NYB 262/277
  Ritningar A-0-2503 till 2607
  63 1971 — 1976 NYB 262/277
  Ritningar A-1-832A till A-1-2615
  64 1974 — 1976 NYB 262/277
  Ritningar A-2-838 till 2617
  65 1970 — 1977 NYB 262/277
  Ritningar A-3-830 till 2612
  66 1975 — 1976 NYB 262/277
  Ritningar A-4-829 till 2598
  67 1960 — 1970 — tal Övrigt Transportbåt större KA
  68 1960 — 1970 — tal Övrigt Transportbåt större KA
  69 1960 — 1970 — tal Övrigt Transportbåt större KA
  70 1960 — 1970 — tal Övrigt Transportbåt större KA
  71 NYB 208/215
  Ritningsförteckningar och måttabeller
  72 1981 NYB 208/215
  Ritningar A-0-3854
  73 1980 — 1981 NYB 208/215
  Ritningar A-1-3700 till 5165
  74 1978 — 1981 NYB 208/215
  Ritningar A-2-3712 till 3820
  75 1978 — 1981 NYB 208/215
  Ritningar A-3-3703 till 5068
  76 1978 — 1982 NYB 208/215
  Ritningar A-4-3718 till 3808
  77 NYB 218/219
  Ritningsförteckningar
  78 1982 NYB 218/219
  A-0-7508 till 7509
  79 1982 — 1983 NYB 218/219
  A-1-7500 till 7661
  80 1982 — 1983 NYB 218/219
  A-2-7504 till 7662
  81 1982 — 1983 NYB 218/219
  A-3-7506 till 7659
  82 1982 — 1983 NYB 218/219
  A-4-7515 till 7654
  83 1982 ASEA-Ritningar Waxholm (rulle)
  84 NYB 224
  Ritningsförteckning
  85 1987 NYB 224
  A-0-3702
  86 1976 — 1983 A-1-1197 till 5355-2
  Samt;
  Ebba Viktor
  Oden
  M/S Åbord
  M/S Holmön
  Färja Seskarö
  M/S Sandvik
  Lotsbåt 730
  M/S Eol
  Bastransportbåt 755
  ”Doggen”
  87 1976 — 1983 NB 202/206
  A-2-3709 till 5399
  88 1984 — 1988 NB 202/206
  A-3-3703 till 3738
  89 1987 NB 202/206
  A-4-3734
  90 NYB 227
  Ritningsförteckning
  91 1988 NYB 227
  227-20-01 till 227-914-1
  92 1988 — 1989 NYB 227
  227-20-08 till 227-242-06
  93 1988 — 1989 227-21-01A till 227-907-1
  94 1976 NYB 14-210
  Persontransportbåt, Pingvinen, oljebekämtningsfartyg med flera
  Färjor, se även volym 150
  95 1985 — 1987 NB 225
  225-20-03 till 225-83-04
  96 1985 — 1987 NB 225
  225-22-04 till 225-83-03
  97 1986 NB 225
  225-30-05 till 225-80-08
  98 1987 NB 225
  225-20-14 till 225-80-12
  99 1976 — 1982 Ritningar Lunde Varv
  100 NB 226
  Ritningsförteckning
  101 1985 — 1988 NB 226
  226-20-01 till 226-83-02
  102 1987 — 1988 NB 226
  226-20-01 till 226-83-03
  103 1988 NB 226
  226-23-11A till 226-83-07
  104 1985 — 1987 NB 226
  226-30-08 till 226-83-06
  Se även volym 150
  105 NYB 221
  Ritningsförteckning
  106 1984 NYB 221
  A-0-7723, planeringsschema
  107 1984 NYB 221
  A-1-7700 till 7776
  108 1984 NYB 221
  A-2-7703 till 7768B
  109 1984 NYB 221
  A-3-7710 till 7775
  110 1984 NYB 221
  A-4-7712 till 7773
  111 Diverse som var med i NYB 221s handlingar
  112 1899 Dockan i Karlskrona
  113 1920 Gustavsviks Torrdocka
  114 1970 Arbeten på Gustavsviks Docka
  115 Torpedtvätt ritningsförteckning
  116 1980 — 1981 A-1-5300 till 5324
  117 1980 — 1981 A-2-5304 till 5321
  118 1980 — 1981 A-3-5307 till 5326
  119 1980 — 1981 A-4-5307 till 5327
  120 Pingvinen
  Ritningsförteckning
  121 1972 A-1-1232 till 1352
  122 1973 — 1974 A-2-1214 till 1868
  123 1973 — 1974 A-3-1226 till 1851
  124 1973 — 1974 A-4-1137 till 1859
  Se även volym 151
  125 1979 — 1980 Sandslån
  A-1-5138 till 5183
  126 1979 — 1980 Sandslån
  A-2-5137 till 5196
  127 1980 Sandslån
  A-3-5150 till 5190
  128 1980 Sandslån
  A-4-5148 till 5199
  129 NYB 222
  Ritningsförteckning
  130 1984 — 1985 NYB 222
  A-1-8000 till 8064
  131 1985 NYB 222
  A-2-8002 till 8066
  132 1985 NYB 222
  A-3-8025 till 8067
  133 1985 NYB 222
  A-4-8002 till 8054
  134 1985 NYB 222
  E-1-100 till 106, svetsprover
  135 1977 Lotsbåt 730
  A-107015 till 10722
  136 1977 Lotsbåt 730
  B106995 till B107018
  137 1977 Lotsbåt 730
  C106996 till 107019
  138 1977 Lotsbåt 730
  D107003 till 107017
  139 1977 Lotsbåt 730
  E107102 till 107113
  140 Bastransportbåt NB 202/206
  Ritningsförteckning
  141 1978 Bastransportbåt NB 202/206
  A-4-3550 till 3597
  142 1983 — 1984 Bastransportbåt NB 202/206
  B52.00-02 till B52.09-17
  143 1974 — 1977 Bastransportbåt NB 202/206
  E106615 till 107130
  144 NB 228
  Ritningsförteckning
  145 1988 — 1989 NB 228
  228-20-01 till 288-88-01
  146 1989 NB 228
  228-251-02 till 288-251-05
  147 1976 Lunde Varv Gustavsvik
  148 1977 — 1987 Högsjö hemvärnsområde
  Bevakningsplan
  149 1978 NYB 208/209
  150 Tillägg NB 226 och 227
  151 Tillägg Pingvinen
  152 Tillägg Bastransportbåt 755
  153 Tillägg NYB 202/206
  154 Diverse från ritningslådorna
  155 Diverse från alla ”lösa” ritningar
  156 AK kopior på A4-papper
  157 AK kopior på A4-papper
  158 Diverse förteckningar utan namn
 • Serie F 2: Ritningar från Mohögs Mekaniska Verkstad
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1940 Ritningar till Gustafsvik/Lunde Varv
  2 1968 — 1974 B105839 till 106849
  3 1969 — 1975 C105920 till 107099
  4 1972 — 1976 D106320 till 106921
  5 Diverse
 • Serie F 3: Ritningar i rullar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 NYB 26
  1 rulle
  2 NYB 60/66
  1 rulle
  3 NYB 207
  3 rullar
  4 NYB 210
  1 rulle
  5 NYB 216/217
  1 rulle
  6 NYB 218/219
  1 rulle
  7 NYB 220
  1 rulle samt 1 rulle med ”skärmall”
  8 NYB 221
  1 rulle
  9 NYB 223
  3 rullar
  10 NYB 225
  Två mindre höga kartonger (ursprunglig ordning)
  11 NYB 226
  6 rullar
  12 NYB 227
  1 rulle
  13 NYB 228
  1 rulle samt 2 rullar från Danish Maritime Institute
  14 ÅFF Sandslån
  1 rulle
  15 Njord och Tor Isbrytare
  1 rulle
  16 Bastransportbåt 755
  1 rulle
  17 Bastransportbåt Större
  1 rulle
  18 Rederiaktiebolaget Sally
  1 rulle
  19 Pingvinen
  3 rullar
  20 Torpedtvätt
  1 rulle
  21 Diverse från ”lösa” ritningar
  2 rullar
  22 Oidentifierad skärmall
  23 Ritningar på A4-papper:
  Tunadalshamnen, Korsta
  ECC International AB
  Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
  Speedsteel AB, Söderfors
  Danish Maritime Institute
  Bloms Ingenjörsbyrå AB
 • Serie F 4: Leverans 1 juni 2015
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1961 — 1977 Avtal 1976
  Kontrakt 1961-1963
  SCA-Skipping 1976
  Utbyggnad av Gustavsvik, protokoll och ritningar 1976-1977
  2 Diverse
  3 1928 — 1941 Betygsbok, Gustavsvik
  4 1975 Utredning beträffande samgående mellan Lunde Varv och Verkstads AB och
  Mohögs Mekaniska Verkstadsrörelse i Gustafsvik 16 oktober 1975.