Medelpads Skogsägareförening U P A | Årtal: 1931 — 1987

Arkivbildare: Medelpads Skogsägareförening U P A

Verksamhetsperiod: 1931 — 1987

Historik arkivbildare:

I Fränsta den 5 januari 1931 beslöt skogsägarna i Medelpad att bilda en skogsägareförening med namnet ”Medelpads Skogsägareförening u p a”. Den 2 maj samma år var föreningen officiellt bildad, men efter en tids diskussioner ändrades namnet till ” Västernorrlands läns Skogsägareförening”. Efter tillkomsten av ”Ådalarnas förening” blev namnet omotiverat, så 1937 återtog föreningen sitt ursprungliga namn. I början låg kontoret i Viskan, men det flyttades till Sundsvall 1941. Föreningens ändamål är i korthet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva handel och förmedling av skogsprodukter som medlemmarna levererar till föreningen och annan därmed förenlig verksamhet.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1931 — 1951 Protokoll och skrivelser till föregångare till Skogsägareföreningen 1925-1926
  Interimstyrelsens protokoll 1931
  Stämmoprotokoll 1943-1950
  Styrelseprotokoll 1943-1951
  AU-Protokoll 1946-1947
  2 1931 — 1964 Verksamhets- och revisionsberättelser 1931-1964
  3 1951 — 1961 Stämmo- och styrelseprotokoll 1951-1961
  Byggnadsvarukommitténs protokoll 1952-1953
  Stadgar 1958
  4 1958 — 1969 Verksamhets- och revisionsberättelser 1958-1969
  Tryckta 1958-1969
  Orginal 1965-1969
  5 1962 — 1966 Stämmo- och styrelseprotokoll
  6 1967 — 1970 Stämmo- och styrelseprotokoll
  7 1971 — 1976
  8 1977 — 1980
  9 1981 — 1983
  10 1984 — 1987
 • Serie C 1: Diarium
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1958 — 1961
  2 1961 — 1964
 • Serie D 1: Liggare och register
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1932 — 1945 Medlemsmatriklar
  2 1939 — 1940 Förteckning över flottat virke
  3 1940 — 1941 Förteckning över flottat virke
  4 1942 Förteckning över flottat virke
  5 1944 Förteckning över flottat virke
  6 1930 — 1968 Insatskort, register med saldo 1930-1940-talet
  Inventering av motorsågar och röjsågar 1951-1966
  Arkivinventering 1968
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1949 — 1952 Cirkulär
  2 1950 — 1953 Sveriges Skogsägareföreningars Riksförbund (SSR)
  3 1950 — 1953 Svenska Cellulosa AB (SCA)
  4 1951 F-J
  5 1951 K-L
  6 1951 M-R
  7 1951 S
  8 1951 T-Ö
  9 1951 SSR
  10 1951 — 1952 SCA
  11 1952 A-E
  12 1952 F-J
  13 1952 K-L
  14 1952 M-R
  15 1952 S
  16 1952 S
  17 1952 T-Ö
  18 1952 SSR
  19 1953 T-Ö
  20 1953 — 1955 Skogsägareföreningar och internkorrespondens
  21 1954 A-E
  22 1954 F-H
  23 1954 I-O
  24 1954 P-S
  25 1954 T-Ö
  26 1954 — 1955 SSR
  27 1954 — 1958 SCA
  28 1955 A-E
  29 1955 F-L
  30 1955 M-R och SLO-försäkringar
  31 1955 S
  32 1955 S-V
  33 1955 T-Ö
  34 1956 A-H
  35 1956 I-R
  36 1956 S-Ö
  37 1956 T-Ö
  38 1956 SSR
  39 1957 A-H
  40 1957 I-M
  41 1957 N-R
  42 1957 S
  43 1957 T-Ö
  44 1958 A-G
  45 1958 H-L
  46 1958 M-R
  47 1958 S
  48 1958 T-Ö
  49 1959 A-F
  50 1959 G-K
  51 1959 L-R
  52 1959 S
  53 1959 T-Ö
  SSR
  54 1959 — 1960 SCA
  55 1960 A-F
  56 1960 G-K
  57 1960 L-R
  58 1960 S
  59 1960 T-Ö
  SSR
  60 1960 Branschorganisationer, Skogsägareföreningar och internkorrespondens
  61 1961 A-G
  62 1961 H-L
  63 1961 M-R
  64 1961 S
  65 1961 T-Ö
  66 1961 SSR och SCA
  67 1961 Branschorganisationer
  68 1961 Skogsägareföreningar och internkorrespondens
  69 1961 — 1965 Norrlands Skogsägares Cellulosa AB (NCB)
  70 1962 A-G
  71 1962 H-L
  72 1962 M-R
  73 1962 S
  74 1962 T-Ö
  75 1962 SSR
  76 1962 Branschorganisationer
  77 1962 Skogsägareföreningar och internkorrespondens
  78 1962 — 1969 SCA och kravbrev 1962-1966
  79 1963 A-G
  80 1963 H-L
  81 1963 M-R
  82 1963 S
  83 1963 T-Ö
  84 1963 SSR
  85 1963 Branschorganisationer
  86 1963 Skogsägareföreningar och internkorrespondens
  87 1963 ”Fältpost”
  88 1963 — 1966 SSR
  89 1964 A-G
  90 1964 H-L
  91 1964 M-R
  92 1964 S
  93 1964 T-Ö
  94 1964 SSR
  95 1964 Branschorganisation
  96 1964 Skogsägareföreningar och internkorrespondens
  97 1964 ”Fältpost”
  98 1965 A-G
  99 1965 H-L
  100 1965 M-R
  101 1965 S
  102 1965 T-Ö
  103 1965 SSR
  104 1965 Branschorganisationer
  105 1965 Skogsägareföreningar och internkorrespondens
  106 1966 A-G
  107 1966 H-L
  108 1966 M-R
  109 1966 S
  110 1966 T-Ö
  111 1966 SSR
  112 1966 Branschorganisationer
  113 1966 NCB
  114 1966 Skogsägareföreningar och internkorrespondens
  115 1966 — 1969 ”Fältpost”
  116 1966 — 1970 Ekonomiska frågor
  117 1967 A-G
  118 1967 H-L
  119 1967 M-R
  120 1967 S-Ö
  121 1967 SSR
  122 1967 Branschorganisationer och NCB
  123 1967 Skogsägareföreningar och internkorrespondens
  124 1968 A-G
  125 1968 H-L
  126 1968 M-R
  127 1968 S
  128 1968 T-Ö
  SSR
  129 1968 SSR
  Branschorganisationer
  Skogsägareföreningar
  Internkorrespondens
  130 1968 NCB och ”Fältpost”
  131 1969 A-G
  132 1969 H-L
  133 1969 M-R
  134 1969 S-Ö
  135 1969 Branschorganisationer och NCB
  136 1969 — 1971 Fältpost och ekonomiska frågor
  137 1962 — 1976 Diverse korrespondens
 • Serie F 1: Dossier
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1944 — 1960 A 1
  2 1944 — 1960 A 2
  3 1944 — 1960 A 4
  4 1944 — 1960 A 5-6
  5 1944 — 1960 A 8-9
  6 1944 — 1960 A 10-14
  7 1944 — 1960 A 12-13, 15 avser åren 1931-1969
  8 1944 — 1960 A 84
  9 1944 — 1960 B 1-5
  10 1944 — 1960 B 6-8
  11 1944 — 1960 C 1-3
  12 1944 — 1960 C 4-5
  13 1944 — 1960 C 6-7, 9
  14 1944 — 1960 C 21 avser åren 1935-1958
  15 1944 — 1960 C 37
  16 1944 — 1960 D 1-4
  17 1944 — 1960 D 5-8
  18 1944 — 1960 D 9
  19 1944 — 1960 D 9
  20 1944 — 1960 D 10-21
  21 1944 — 1960 E 11-19
  22 1944 — 1960 E 20, 31-33
  23 1944 — 1960 E 33-39
  24 1944 — 1960 E 43-54
  25 1944 — 1960 F 1-9
  26 1944 — 1960 F 14 avser åren 1942-1960
  27 1944 — 1960 G 1-4
  28 1944 — 1960 G 6
  29 1961 — 1966 A 1-2
  30 1961 — 1966 A 4
  31 1961 — 1966 A 5-6
  32 1961 — 1966 A 8
  33 1961 — 1966 A 9-10
  34 1961 — 1966 A 11-15
  35 1961 — 1966 B 1-2
  36 1961 — 1966 B 1-2
  37 1961 — 1966 B 3-9
  38 1961 — 1966 C 1-9
  39 1961 — 1966 D 1-8
  40 1961 — 1966 D 9
  41 1961 — 1966 D 9,9
  42 1961 — 1966 D 10
  43 1961 — 1966 D 10-23
  44 1961 — 1966 E 1, 3-5
  45 1961 — 1966 F 1-10
  46 1961 — 1966 H.I.K.L
 • Serie F 2: Fastighetshandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1953 — 1962 Handlingar angående Kv Rätten, Sundsvall
  2 1954 — 1963 Handlingar angående Kv Rätten, Sundsvall
  3 1955 — 1976 Nybyggnad på Lillhällom 19 Selånger socken 1955
  Handlingar angående byggnadsvaruavdelningen 1966
  Flyttning av Skogsägareföreningens kontor till Björneborgsgatan 41, Sundsvall, 1966
  Inredningsförslag till Kv Björnen nr 9, Sundsvall, 1966
  4 1964 — 1965 Inredningshandlingar för Björneborgsgatan 41
  5 1971 — 1976 Handlingar angående Stöde Ångsågs AB:
  Sågverksutredningen 1971-1974
  Ändringar av kontraktåtaganden, maskinleverantörer m.m. 1973-1977
  6 1974 — 1992 Handlingar angående Stöde Ångsågs AB:
  Utbyggnadsritningar 1974-1975
  Entreprenadkontrakt 1974-1976
  Invigningen 1976
  Fastighetsregleringshandlingar med bland annat Sundsvalls Kommun 1968-1992
  Lantmäterihandlingar 1976
  7 1964 — 1965 Diverse fastighetshandlingar
 • Serie F 3: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1940 — 1960 Närvaro- och frånvarostatistik
  2 1940 — 1960 Personaluppgifter
  3 1946 — 1976 Personaluppgifter 1973-1976
  Betygshandlingar 1946-1970
  4 1960 — 1970 Betygs- och anställningshandlingar
  5 1961 — 1962 Lönekort
  6 1963 — 1964 Lönekort
  7 1965 — 1966 Lönekort
  8 1967 — 1968 Lönekort
  9 1968 — 1969 Lönekort
  10 1969 Lönekort januari – augusti
  11 1969 Lönekort september – december
  12 1968 — 1969 Kontrolluppgifter från arbetsgivare
  13 1953 — 1966 Ombudsprovisioner 1953-1954
  Redovisade införslar 1954-1966
  14 1952 — 1962 Norrlandssektionen
  15 1958 — 1967 Norrlandssektionen, Konsortiavtalet och Skogsägarnas Cellulosa AB (SCB)
  16 1965 — 1971 Samarbetsrådet
  17 1946 — 1987 Kostnadskommittén 1946
  Arbetskraftskommittén 1965-1967
  Bergsåkerskommittén och Stödekommittén 1971-1987
  18 1957 — 1965 Skogsbrukets Transportutredning 1957-1959
  Vattenförsörjnings ordnade för cellulosafabrik i Söråker, Hässjö socken 1958
  Undersökning av djupgående utanför ett industriområde vid Klingerfjärden i Söråker, Hässjö socken 1961
  Samgående mellan Jämtlands och Medelpads skogsägareföreningar 1964
  Flottningsutredningen för Ljungan och Indalsälven 1965
  19 1942 — 1969 Statistik 1942-1969
  Brännvedsrapporter 1946-1949
  20 1950 — 1974 Kontrakt 1950-1974
  Produktionsrapporter 1954-1956
  21 1943 — 1962 Prislistor 1943-1944, 1951-1962
  22 1958 — 1969 Fältverksamheten 1958-1969
  Virkebrist vid flottleder 1963-1964
  23 1958 — 1969 Övergång till hålkortsredovisning 1958-1963
  Instruktion i ADB-bokföringsrutiner 1969
  24 1944 — 1986 Handlingar angående Stödesjöns reglering 1944-1956
  Översvämning vid Stödesågen 1966-1977
  Taxeringsvärden och inteckningsförhållanden m.m. 1952-1961
  Personalkonferenser 1963-1969
  Kommunikationsradiohandlingar 1975-1986
  25 1951 — 1969 Soliditetsupplysningar
  26 1946 — 1955 Protokoll från Sveriges Skogsägareföreningars Riksförbund (SSR) 1946-1953
  Protokoll m.m. från Sundsvalls Virkesmätningsförening 1950-1955
  27 1961 — 1986 Stöde Ångsågs AB:s protokoll med bilagor 1971-1986
  28 1961 — 1969 Medelpads Skogsägareförenings ekonomiska förening
  Pensionsstiftelse för kompetterande förmåner åt tjänstemän
  29 1946 — 1966 Handlingar rörande samarbetet mellan Stöde Cementgjuteri, Gräv och sänkningsarbeten
  samt Skogsägareföreningen 1957-1958
  Tidningsklipp 1961-1966
  30 1951 RLF-tidningen
  31 1967 — 1971 Personal/Löner
  32 1954 — 1958 SCAB
  Norrlandssektionen
  33 1960-tal Villaleveranser 406-423
  N-Ö
  34 1960-tal Villaleveranser 501-512
  A-Ö
  35 1965 — 1966 Representation
  36 1966 — 1967 Representation
 • Serie F 4: Bilder
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1950 — 1956 Diabilder, tagna av Thure Larsson, förteckning finns i lådans lock
  2 1950 — 1956 Diabilder, tagna av Thure Larsson, förteckning finns i lådans lock
  3 1950 — 1956 Diabilder, tagna av Thure Larsson, förteckning finns i lådans lock
  4 Fotoalbum
  Negativ från bygget av lager- och kontorsfastigheten Björneborg
  Bilder från Lugnviks Hyvleri, Jämtland
  Bilder från fritidsområde som föreningen ägde i Hamre – Långsjön
  Bilder från Björneborgsgatan, troligen tagna i samband med föreningens byggnadsprojekt 1965
 • Serie G 1: Bokslut
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1941 — 1942 Bokslutsunderlag
  2 1941 — 1951
  3 1942 Bokslutsunderlag
  4 1943 — 1948 Bilagor till årsboksslut
  5 1944 Bokslutsunderlag
  6 1945 Bokslutsunderlag
  7 1947 Bokslutsunderlag
  8 1948 — 1949 Bokslutsunderlag
  9 1949 Bokslutsunderlag
  10 1949 — 1970 Ekonomiska redogörelser
  11 1951 — 1955
  12 1955 — 1959 Bokslutsunderlag 1959
  13 1959 — 1962 Bokslutsredogörelser
  14 1959 — 1963
  15 1963 — 1967
  16 1963 — 1968 Bokslutsredogörelser
  17 1967 — 1969
 • Serie G 2: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1936 — 1940
  2 1940 — 1941
  3 1940 — 1941 101-902
  4 1941 — 1942 101-904
  5 1943 101-910
 • Serie G 3: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1936
  2 1940 — 1941 1/6 1940 – 16/4 1941
  3 1941 1/5 – 8/8
  4 1941 8/8 – 26/9
  5 1941 26/9 – 30/11
  6 1941 — 1942 1/12 1941 – 6/2 1942
  7 1942 7/2 – 31/3
  8 1942 1/4 – 23/5
  9 1942 14/5 – 14/7
  10 1942 14/7 – 31/8
  11 1942 31/8 – 16/10
  12 1942 16/10 – 30/11
  13 1942 30/11 – 16/12
  14 1942 16/12 – 31/12
  15 1943 1/1 – 17/2
  16 1943 17/2 – 22/3
  17 1943 22/3 – 27/4
  18 1943 27/4 – 27/5
  19 1943 28/5 – 30/6
  20 1943 30/6 – 10/8
  21 1943 10/8 – 8/9
  22 1943 8/9 – 14/10
  23 1943 14/10 – 17/11
  24 1943 17/11 – 22/12
  25 1943 22/12 – 31/12
  26 1944 1/1 – 25/2
  27 1944 25/2 – 3/4
  28 1944 16/5 – 29/6
  29 1944 29/6 – 11/8
  30 1944 11/8 – 15/9
  31 1944 15/9 – 19/10
  32 1944 19/10 – 24/11
  33 1944 24/11 – 31/12
  34 1944 30/12
  35 1947 — 1948 Januari 1947 – oktober 1948
  Kassabok rörande ved i Lilltjärn
 • Serie G 4: Övriga Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1933 — 1936 Avräkningsbok april 1933 – oktober 1936
  2 1937 — 1939 Avräkningsbok december 1937 – oktober 1939
  3 1939 Avräkningsbok oktober
  4 1939 — 1942 Oktober 1939 – juli 1942
  5 1941 — 1942 Inköpsjournal oktober 1941 – december 1942
  Försäljningsjournal juni – december 1942
  6 1942 Inköpsjournal april – december
  7 1942 Försäljningsjournal juli – december
  8 1943 Försäljningsjournal
  9 1943 Försäljningsjournal
  10 1943 Flottningskostnadsjournal november – december
  11 1938 — 1955 Ej aktuella skuldförbindelser
  12 1944 Transportjournal januari – juni
  Inköpsjournal februari – oktober fortsätter
  Verifikationer tillhörande AB Iggesunds Bruk – K. Jonsson, Selånger
  Sambandet med Skogsägareföreningen ej klarlagd 1927-1929
  13 1967 — 1971 Kontrakt
  14 1967 Organisationsplaner
  15 1963 — 1966 Hålkortsbearbetningar
  16 1958 — 1960 Industrilån
  17 1961 — 1964 Industrilån
  18 1967 — 1969 Industrilån
  19 1960 Industrilån
  Teckningsanmälningar (kopior)
  A-E
  20 1960 Industrilån
  Teckningsanmälningar (kopior)
  F-K
  21 1960 Industrilån
  Teckningsanmälningar (kopior)
  L-N
  22 1960 Industrilån
  Teckningsanmälningar (kopior)
  N-S
  23 1960 Industrilån
  Teckningsanmälningar (kopior)
  S-Ö
  24 1960 Industrilån
  Utbytta Mönsteråsaktier