Mellannorrlands Tidnings AB | Årtal: 1970 — 1984

Arkivbildare: Mellannorrlands Tidnings AB

Verksamhetsperiod: 1970 — 1984

Historik arkivbildare:

Mellannorrlands Tidnings AB hade till föremål för sin verksamhet att idka boktryckeri- och förlagsrörelse, att utgiva periodiska skrifter samt att förvärva och förvalta fast egendom avsedd för tryckerirörelse och annat ändamål. Bolagets styrelse skulle ha sitt säte i Härnösand.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll med bilagor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1970 — 1984 Bolagsordning 1970
  Patent- och registreringshandlingar 1977-1979
  Bolagsstämmoprotokoll 1971-1979
  Styrelseprotokoll 1970-1979
  AU-protokoll 1970-1984 (1979-1984 är det Nya Norrland/Dagbladet AB:s AU)
  Verksamhetsberättelser och årsredovisningar 1971-1978
  Förvaltningsberättelse m.m. 1976
  2 (1958) 1970 — 1984 Delårsrapport 1978
  Förslag angående pensionering (1958) 1971-1972
  Fullmakter och diverse handlingar 1970-1984
  Redaktionella riktlinjer för Mellannorrländskt tidningssamarbete 1968
  1972 års pressutredning
  3 1971 — 1979 Revisionsrapporter
  4 1978 — 1979 Årsbok 1978
  Häri även Nya Norrland/Dagbladet 1979
  5 1952 Aktiebok
  6 1971 — 1998 Protokoll med bilagor
  7 1960 — 1970 tal Personalfrågor