Modigs Varuhus, AB | Årtal: 1923 — 1924

Arkivbildare: Modigs Varuhus, AB

Verksamhetsperiod: 1923 — 1924

Historik arkivbildare:

Företaget grundades 1869. Verksamheten omfattade från början skrädderi som under 1880-talet utvecklades till parti- och minuthandel. 1937 ombildades minutaffären och fick namnet AB Modigt Varuhus. 1872 köptes en fastighet på Köpmangatan 12 i Härnösand. I samma kvarter köptes ytterligare fastigheter, som endera moderniserades eller fick lämna plats för nybyggnationer allteftersom rörelsen utvecklades. Från 1872 fram till dess att företaget lades ner var varuhuset verksamt i samma kvarter. Ytterligare företag inköptes genom åren, i bl.a. Härnösand, Kramfors och Sundsvall. Modigs Minnesskrift 1869-1944 kan ge mer information om företaget och dess utveckling.

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1951 En skrift om Modig-företagens tillkomst och utveckling tillägnad våra kunder, leverantörer och medarbetare
  • Serie G 1: Kassaböcker
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1923 — 1924 1923 till juli 1924. Häri även minnesskrift 1869-1944.