Nisses, Anders, AB | Årtal: 1974 — 1991

Arkivbildare: Nisses, Anders, AB

Verksamhetsperiod: 1974 — 1991

Historik arkivbildare:

Under 1974 ändrade Byggnads AB Hallström och Nisses namn till Anders Nisses AB. Detta skedde sedan den huvudsakliga entreprenadrörelsen överförts till ett nytt dotterbolag med namnet Hallström och Nisses Bygg AB.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1974 — 1982 Pressklipp 1974-1975
  Aktiebrev 1978-1982
  2 1976 — 1977 Pressklipp
  3 1978 — 1979 Pressklipp
  4 1980 — 1983 Pressklipp
  5 1984 — 1986 Pressklipp
  6 1987 — 1988 Pressklipp
  7 1989 Pressklipp
  8 1990 Pressklipp
  9 1991 Pressklipp Januari – september
  10 1991 Pressklipp september – december
  11 1981 — 1990 Handlingar om företagets börsintroduktion 1981-1982
  Brochyrer om byggnader uppförda av Anders Nisses AB
  Presentationsmaterial overheadbilder 1988-1990
  12 Brochyrer om Anders Nisses AB samt tidsskrifter om Anders Nisses AB och Byggnads AB Hallström och Nisses, uå.
  13 Information från Stockholms Fondbörs
  Förbindelse mellan Malmö – Köpenhamn 1954
  Brochyrer från andra företag, uå.
 • Serie G 1: Bokslut och balansräkningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1975 Arbetspärm bokslut
  Bokslutsbilagor av dotterbolagen
  2 1977 Bokslut dotterbolagen
  Råbalans för dotterbolagen
  3 1979 — 1985 Bilagor till bokslut för dotterbolagen
  4 1974 — 1983 Balansräkningar:
  Anders Nisses AB
  Byggnads AB Hallström och Nisses 1974
  Fastighetsvärderingar 1982-1983
 • Serie G 2: Deklarationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1974 — 1976
  2 1977 — 1978
  3 1979 — 1980
  4 1981 — 1982
 • Serie G 3: Årsredovisningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1975 — 1989 Även vissa delårsrapporter
  2 1980 — 1982 Med bilagor