Noraströms Brandförsäkringsbolag AB | Årtal: 1869 — 1994

Arkivbildare: Noraströms Brandförsäkringsbolag AB

Verksamhetsperiod: 1869 — 1994

Historik arkivbildare:

Nora sockens brandstodsbolag grundades 1869 och initiativtagare var folkskolläraren Nils Fröberg. Deras verksamhet innefattade endast brandförsäkringar. Under 1930- och 1940-talen bidrog man med pengar till beredskapsåtgärder bland annat en ny brandbil. På grund av ny försäkringslag som fastställdes 1953 förändrades bolagets organisation och namnet ändrades till Nora Sockens brandförsäkringsbolag. År 1964 ändrades namnet till Noraströms Brandförsäkringsbolag. Verksamheten utökades med tiden och kom att innefatta bland annat fritidsbåtförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring under 1990-talet. Ytterligare namnbyte skedde 1988 till Noraströms försäkringsbolag. För vidare historik se jubileumsskriften från 1969 och 1994.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1869 — 1948 Bolagsstämmo- och styrelseprotokoll
  2 1943 — 1980 Bolagsstämmo- och styrelseprotokoll
  3 1981 — 1994 Bolagsstämmo- och styrelseprotokoll
 • Serie B 1: Verksamhetsberättelser
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1898 — 1989 Verksamhets- och revisionsberättelser
  Jubileumsskrifter 1969-1994
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1948 — 1991
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1936 — 1987 Lånehandlingar 4-20
  Magnus Nyhlén
  Madrassfabrik
  Nora Kommun
  Norrlands Cellulosa AB
  Avräkningslängd 1953
  Arbetsordning
  2 1949 — 1963 Förundersökningsprotokoll
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1870 — 1983 Räkenskapsböcker 1870-1987
  Huvudböcker 1955-1983
  2 1938 — 1959 Verifikat 1938-1939
  Kassajournaler 1948-1949
  Noteringar 1953-1959
  3 1933 — 1983 Avräkningsböcker
  4 1953 — 1991 Kassaböcker