Nord-Sverige, Tidningsaktiebolaget | Årtal: 1964 — 1987

Arkivbildare: Nord-Sverige, Tidningsaktiebolaget

Verksamhetsperiod: 1964 — 1987

Historik arkivbildare:

Besläktat med Nord-Sverige, Tryckeri AB

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1964 — 1987 Protokoll 1964-1982
  Utgivningsbevis 1966
  Aktiebok 1964-1982
  Bolagsordning och registreringsbevis m.m. 1964-1987