Nord-Sverige, Tryckeri, AB | Årtal: 1924 — 1956

Arkivbildare: Nord-Sverige, Tryckeri, AB

Verksamhetsperiod: 1924 — 1956

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1937 — 1948 Huvudböcker
  2 1945 Kassabok
  3 1948 Kassabok
  4 1934 — 1956 Register för avräkningsbok 1934
  Avräkningsböcker 1934
  Beställningsjournal 1950-1956
  Prenumerationskassaböcker 1948-1955
  5 1948 Annonsjournal
  6 1924 — 1926 Prenumerationer 1924-1926
  Tablå över intäkter och utgifter 1924
  7 1919 — 1970 Protokoll
  Bolagsordning
  Personalhandlingar