Nordingrå Kvarn- och Belysningsandelsförening m.b.p.a. | Årtal: 1929 — 1950

Arkivbildare: Nordingrå Kvarn- och Belysningsandelsförening m.b.p.a.

Verksamhetsperiod: 1929 — 1950

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1929 — 1950 Års- och föreningsmötesprotokoll 1929-1950
  Styrelseprotokoll 1943-1947
  Protokoll vid sammanträden med Nora-Östbygdens Kvarn- och Belysningsföreningen u.p.a
  Enstaka skrivelser och redogörelser