Norra Västerbottens Lasttrafikbilägareförening | Årtal: 1948 — 1957

Arkivbildare: Norra Västerbottens Lasttrafikbilägareförening

Verksamhetsperiod: 1948 — 1957

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1948 — 1957 Protokoll 1954-1957, häri även Södra Västerbottens Lasttrafikbilägareförening 1946-1957 och
  Mjölktransportörerna i Skellefteå 1954
  Protokollsutdrag från Vilhelmina Bilfrakt 1954 och från Länsstyrelsen Västerbotten 1952-1956, taxekurs för Ibc-föreståndare 1955
  Brev till States Biltrafiknämnd 1948, kallelser mm 1956