Norrflärke Vattugårdens Industriförening | Årtal: 1892 — 1958

Arkivbildare: Norrflärke Vattugårdens Industriförening

Verksamhetsperiod: 1892 — 1958

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1934 — 1957
 • Serie D 1: Aktieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1935 — 1949
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1915 — 1918
  2 1923 — 1925
  3 1930 — 1949
  4 1950 — 1958
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1909
  2 1922 — 1923
  3 1923 — 1925
  4 1935 — 1954
  5 1955
  6 1956
  7 1957 — 1958
  8 1933 — 1934
  9 1935
  10 1936
  11 1942
 • Serie G 3: Dagböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1937
  2 1938
  3 1939
  4 1940
  5 1941
  6 1943
  7 1944
  8 1945
  9 1946
  10 1947 — 1948
  11 1949
  12 1950
  13 1951
  14 1952
  15 1953 — 1954
 • Serie G 4: Avräkningsböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1919 — 1922
  2 1925 — 1929
 • Serie G 5: Inventarieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1907 — 1924
  2 1930 — 1934
  3 1935 — 1954
 • Serie G 6: Timmerjournaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1935
  2 1936
  3 1937 — 1938
  4 1938
  5 1939
  6 1940
 • Serie G 7: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1892 — 1954 Lysabonnenter 1952-54,
  Bokföringsjournal 1949-50
  Specifikationer 1943-48
  Skeppningsbok för tunnbräder och utskott 1892-93
  2 1914 — 1934 Props- och pappersmassejournal
  3 1944 — 1950 Malningsböcker för kvarnen