Nya Ådalens Getost ekonomiska Förening, Näsåker | Årtal: 1977 — 1983

Arkivbildare: Nya Ådalens Getost ekonomiska Förening, Näsåker

Verksamhetsperiod: 1977 — 1983

Historik arkivbildare:

Föreningen var verksam och hade lokaler i Näsåker. Ådalens Getost bildades som en ideell förening den 29 mars 1979, men ombildades nästan omgående till en ekonomisk förening (styrelsemöte 23 augusti samma år). Målsättningen var att få igång driften av mejeriet den 1 januari 1980. Föreningen verkar ha gått i konkurs redan 1980, och rekonstruerades med namnet Nya Ådalens Getost ekonomisk förening. Den nya föreningen bildades den 16 december 1980 och köpte konkursboet efter den gamla föreningen för 175000 kr. Den nya föreningen verkar dock omgående även den fått ekonomiska problem och det berodde till största delen på att verksamhetsområdet var för stort, vilket ledde till att transporterna blev för dyra. Avregistreringen av Nya Ådalens Getost verkar ha skett i slutet av 1981 och de sista handlingarna är ett dokument från Länsstyrelsen Västernorrland rörande likvidationen av föreningen (30 november 1983) och ett meddelande från Sparbanken rörande avslutat företagskonto (30 december 1983). Föreningen hade sina lokaler på Hamptjärnsvägen 4 (fastigheten Näsåker 2:40) i Näsåker.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1977 — 1983 Registreringbevis 1979-1981
  Protokoll och kallelser 1979-1982
  Stadgar 1981
  Revisionsberättelse 1981
  Handlingar rörande konkursen 1980-1983
  Avtal och kontrakt 1979-1981
  Försäkringshandlingar 1979-1980
  Handlingar rörande fordon 1981
  Köpekontrakt mm 1981-1982
  Lån och bidrag 1979-1981
  Externa beslut 1979-1981
  Deklarationer och handlingar rörande skatter 1981-1982
  Årsbokslut 1981
  Bankkontoplan och verifikationslista samt huvudboksla och övriga räkenskaper 1981-1982
  Verifikationer 1981-1982
  Övriga handlingar 1977-1980
  2 1981 — 1983 Kassarapporter