Nya Norrland/Dagbladet AB | Årtal: 1979 — 2017

Arkivbildare: Nya Norrland/Dagbladet AB

Verksamhetsperiod: 1979 — 2017

Historik arkivbildare:

Nya Norrland/Dagbladet AB var ett dotterbolag till A-pressen AB, som ägde 100% av aktierna i bolaget. Föremålet för bolagets verksamhet var ”att utgiva de socialdemokratiska dagstidningarna Nya Norrland och Dagbladet Nya Samhället, samt att bedriva grafisk produktion och därmed förenlig verksamhet även som att äga och förvalta fast egendom”. Bolagets styrelse skulle ha sitt säte i Härnösand. Nya Norrland/Dagbladet AB försattes i konkurs genom beslut av Härnösands tingsrätt den 11 februari 1992 och köptes av Västernorrlands Press AB i mars 1992. I arkivet finns årsredovisningar fram till 1997.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1979 — 2017 Bolagsstämmoprotokoll 1980-1989
  Styrelseprotokoll 1979-1989
  Patent- och registreringshandlingar 1980-1983
  Årsredovisningar 1979-1997
  Protokoll med bilagor 2016-2017 (Tilläggsleverans)
  2 1979 — 1992 Diverse handlingar;
  1980-1985
  Bolagsordning
  Skrivelser
  Fullmakter
  tidningsklipp
  protokollbilagor
  1979-1989
  Tidningsklipp
  Fullmakter
  Protokoll
  Protokoll från arbetsutskott och samrådsgrupp
  Skrivelser m.m.
  Köpeavtal mellan Nya Norrland/Dagbladet AB och Västernorrlands Press AB 1992
  3 1979 — 1994 Årsberättelser 1979-1994
  Revisioner 1979
  4 1980 — 1985 Revisioner
  5 1981 Årsbok
  6 1984 Årsbok
  7 1987 Årsbok
  8 1970 — 1996 Registreringshandlingar
  9 1986 — 1999 Protokoll med bilagor
  10 1932 — 1965 Personalen
  11 1985 — 1986 Diverse handlingar mellan Nya Norrland/Dagbladet AB och A-Pressen AB
  12 1983 — 1992 Förhandlingar
  13 1992 Konkurshandlingar