Olsson, Jonas, Handskfabrik | Årtal: 1943 — 1988

Arkivbildare: Olsson, Jonas, Handskfabrik

Verksamhetsperiod: 1943 — 1988

Historik arkivbildare:

Jonas Olssons Handskfabrik låg i Järved, Örnsköldsviks kommun. Det är oklart när verksamheten startade och slutade, men arkivhandlingarna sträcker sig i huvudsak mellan 1943 och 1965 med vissa anteckningar som är yngre i påminnelseregistret.

Innehållsförteckning:

 • Serie D 1: Påminnelseregister mm
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1954 — 1988 Påminnelseregister (kortregister), samt adressregister och minnesanteckningar.
 • Serie G 1 a: Inventarieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1950 — 1952
  2 u.å.
 • Serie G 1 b: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1946
  2 1946 — 1947
  3 1947 — 1948
  4 1949 — 1950
  5 1951 — 1952
  6 1953 — 1954
 • Serie G 2 a: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1946 — 1948
  2 1949 — 1952
  3 1952 — 1953
  4 1953 — 1955
  5 1957 — 1960
  6 1960 — 1961
  7 1961 — 1962
  8 1962
  9 1962 — 1964
  10 1964 — 1965
  11 1965
 • Serie G 2 b: Dagböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1955 — 1957
 • Serie G 2 c: Memorial
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1946 — 1948
 • Serie G 2 d: Kladdar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1936 — 1939 Varukladd (?)
  2 1948 Kassakladd (tom)
  3 u.å. B kassan
  4 u.å. Abrahamsson, Alma, Dal
  5 u.å. Byyström, Ulla-Märta, Nätrabölen
  6 u.å. Holm, Eva, Nätrabölen
  7 u.å. Holm, Oskar och Gunborg, Nätrabölen
  8 u.å. Johansson, David, Arnäsvall
  9 u.å. Johansson, Selma, Nätrabölen
  10 u.å. Karlsson, Ketty, Nätrabölen
  11 u.å. Lindfors, Alma och Åström, G, Vesterås (Örnsköldsvik)
  12 u.å. Mattson, Oskar, Stockholm
  13 u.å. Norén, Tilda, Sundåsen
  14 u.å. Näslund, Wendla, Vikingagatan 6
  15 u.å. Rydholm, Uno
  16 u.å. Sjöholm, Hilma
  17 u.å. Solin, Vilma, Järved
  18 u.å. Vestin, Kerstin, Nätrabölen
  19 u.å. Westerström, S, Nätrabölen
  20 u.å. Östman, Märta-Kaisa, Nätrabölen
  21 u.å. Kladd, oidentifierad
 • Serie G 3: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1946 — 1948 Faktura-journal ankommande
  2 1949 — 1955 Leverantörsfakturabok
  3 1943 — 1948 ”Kalkyler”