Östbygdens i Nora Kvarn- och Elektriska andelsförening | Årtal: 1918 — 1965

Arkivbildare: Östbygdens i Nora Kvarn- och Elektriska andelsförening

Verksamhetsperiod: 1918 — 1965

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1918 — 1963
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1956 — 1965 Huvudböcker
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1959 — 1960
  2 1961
  3 1962 — 1963
  4 1963 — 1965
 • Serie G 3: Inventarieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1924 — 1963
 • Serie G 4: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1962 — 1963