Post- och Inrikestidningar | Årtal: 1812 — 1875

Arkivbildare: Post- och Inrikestidningar

Verksamhetsperiod: 1812 — 1875

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1812 — 1875 Inrikestidningar år 1812, 1816, 1823
    Post- och Inrikestidningar år 1830, 1839, 1865, 1868, 1875